ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Veřejnoprávní sektor  |  Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Právní poradenství v oblasti „public procurement“ je tradiční součástí našich služeb jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. Zahrnuje jednak právně-poradenskou podporu zadavatelů veřejných zakázek k úspěšnému zvládnutí nástrah zadávacích řízení, jednak podporu dodavatelů (uchazečů) při podávání nabídek a účasti v zadávacím řízení. Zvláštní specializací kanceláře je poradenství při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU (zejména OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, OP PI apod.) či jiných forem podpory.

 • Komplexní poradenství v zadávacích řízeních
 • Administrace veřejných zakázek v postavení pověřené osoby
 • Zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Zastoupení před správním soudem
 • Poradenství a zastoupení ve sporech plynoucích z uzavřených smluv
 • Audity veřejných zakázek, zpracování posudků a stanovisek
 • Zpracování vnitřních zadávacích směrnic, pravidel pro výběr dodavatelů apod.

Nejvýznamnější reference:

 • Audity veřejných zakázek v rámci projektu Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 (účast v týmu Ernst & Young, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012)
 • Komplexní krizové poradenství a zastoupení Českého rozhlasu v rámci průběhu investiční zakázky „Rekonstrukce budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 1“ (Český rozhlas, 2010 – 2012)
 • Komplexní poradenství v rámci I. etapy realizace stavby výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2011 – 2012)
 • Komplexní poradenství a organizace veřejných zakázek v individuálních projektech Královéhradeckého kraje (KÚ KHK, 2008 – 2010)
 • Poradenství a administrace veřejných zakázek financovaných z OP VaVpI a OP VK (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009 – 2012)
 • Poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek financovaných z ESF – OP LZZ (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012)
 • Poradenství a administrace veřejných zakázek financovaných z ESF – OP LZZ pro Úřad práce ČR resp. jeho pracoviště v Hradci Králové, Chrudimi, Klatovech, Plzni a Příbrami (2010 – 2012)