ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Soukromý sektor  |  Spory, arbitráž

Spory, arbitráž

Kancelář má rozsáhlou praxi v zastupování tuzemských a zahraničních společností před obecnými i rozhodčími soudy včetně mezinárodních rozhodčích soudů v zahraničí, zejména v obchodních, občanských a pracovních sporech. Kancelář dále poskytuje právní poradenství v administrativních řízeních před správními orgány a zastupuje klienty také při přezkumu rozhodnutí správními soudy. Kancelář dosáhla významných úspěchů v žalobách zejména v daňových věcech včetně řady úspěchů  v kasačních stížnostech u Nejvyššího správního soudu ve věcech přezkumu nezákonných rozhodnutí finančních úřadů. JUDr. Karel Zuska rozhodoval před vstupem do advokacie řadu let jako soudce Obvodního soudu občanské i trestní spory. Oba partneři jsou zapsáni na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a aktivně v těchto komorách působí.  Partneři a jejich kancelář jsou pro své profesionální a kvalitní služby pravidelně doporučováni v publikacích vydavatelství  PLC Dispute Resolution či PLC Which Lawyer.