ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 251  |  Počet stran: 42

Kurzarbeit v ČR - pouze výjimečné a zatím v reálné praxi nicneřešící...

12.08.15 | Novinky

Senát dne 23.7.2015 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tzv. kurzarbeit představuje jednu ze změn, které by tato novela měla zavést. Návrh byl dne 30.7.2015 doručen prezidentovi ČR k podepsání. Více

Výkon cizozemského soudního rozhodnutí dle nařízení Brusel I a Brusel I bis ...

07.08.15 | Novinky

Dne 10. ledna 2015 vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropské unie o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, tzv. „nařízení Brusel I bis“[1], a nahradilo úpravu obsaženou v předchozím... Více

K dopadům nálezu Ústavního soudu ÚS Pl. ÚS 12/14 ze dne 16. 6. 2015

03.08.15 | Novinky

Příjemcům dotací obecně svitla v červnu 2015 nová naděje. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/14 („Nález“) ve věci postupu podle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění účinném do 19. 2. 2015, přivítala též odborná... Více

Mohou příjemci dotací podávat po nálezu Ústavního soudu k § 14e Rozpočtových...

31.07.15 | Novinky

Poté, co Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/14, ze dne 16. 6. 2015, vyhlášeným pod č. 177/2015 Sb. (dále je „Nález“) shledal, že výluka ze soudního přezkumu zakotvená v ust. § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a... Více

Povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací je nyní...

28.07.15 | Novinky

Dne 05. 02. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o... Více

Nález Ústavního soudu k § 14e odst. 4 Rozpočtových pravidel

07.07.15 | Novinky

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/14, ze dne 16. 6. 2015 shledal protiústavnost výluky ze soudního přezkumu „pozastavení dotací“, coby faktických opatření činěných poskytovateli dotací, zakotvené v ust. § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o... Více