ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 254  |  Počet stran: 43

Právnická firma roku 2015 - HOLEC, ZUSKA & partneři opět oceněni...

10.11.15 | Novinky

V rámci osmého ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku 2015 organizované společností EPRAVO.CZ  získala naše advokátní kanceláří za výsledky dosažené v roce 2015 doporučení  pro kategorie právo duševního vlastnictví (IP), právo... Více

K novým rozhodnutím Městského soudu v Praze ve věci dotací

02.11.15 | Novinky

Po vydání Nálezu Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015 (Pl. ÚS 12/14) se zdálo, že výklad smyslu, obsahu a aplikace § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, začíná být zřejmý, a to i přes dosavadní nejednotnost rozhodovací praxe... Více

Nové analytické formuláře pro aplikaci pravidel veřejné podpory na...

05.10.15 | Novinky

Dne 21. 9. 2015 vydala Evropská komise (dále jen Komise) nové Analytické formuláře (jako náhradu za předchozí z roku 2012), které jsou ke stažení na http://ec.europa.eu/. Více

Změny zákoníku práce od 1. 10. 2015 – část 2

02.10.15 | Novinky

Změny v právní úpravě povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy podle zákoníku práce od 1. 10. 2015 Účelem tohoto článku je shrnutí nejdůležitějších změn v právní úpravě povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy podle... Více

Změny zákoníku práce od 1. 10. 2015 – část 1

01.10.15 | Novinky

K 1. říjnu 2015 nabude účinnosti zákon č. 205/2015 Sb.[1] (dále jen „novela“), kterým se jednak zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a jednak mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů... Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

24.09.15 | Novinky

Dne 05. 06. 2015 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848  ze dne 20. 05. 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). Toto nové Nařízení, které vstoupilo v platnost k 25. 06. 2015 a... Více