ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 251  |  Počet stran: 42

Výše základních sazeb zahraničního stravného

11.12.15 | Novinky

Ministerstvo financí dle ust. § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zpravidla každoročně stanoví základní sazby zahraničního stravného v cizí měně. Nejinak je tomu... Více

Vládní novela zákona č. 130/2002 Sb. nebezpečně omezuje způsobilost nákladů...

02.12.15 | Novinky

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném a účinném znění ("ZPVV"), již dlouhá léta vykazuje celou řadu věcných i formálních legislativních nedostatků. V této souvislosti není bez zajímavosti, že k tomuto... Více

Výkon funkce člena orgánu kapitálové společnosti – bezplatný či nikoli?

11.11.15 | Novinky

Nová právní úprava odměňování členů orgánů kapitálových společností dle zákona o obchodních korporacích[1] přinesla nejenom do teorie, ale i do praxe zásadní otázku. Je výkon funkce člena orgánu kapitálové společnosti v té či oné situaci... Více

Právnická firma roku 2015 - HOLEC, ZUSKA & partneři opět oceněni...

10.11.15 | Novinky

V rámci osmého ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku 2015 organizované společností EPRAVO.CZ  získala naše advokátní kanceláří za výsledky dosažené v roce 2015 doporučení  pro kategorie právo duševního vlastnictví (IP), právo... Více

K novým rozhodnutím Městského soudu v Praze ve věci dotací

02.11.15 | Novinky

Po vydání Nálezu Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015 (Pl. ÚS 12/14) se zdálo, že výklad smyslu, obsahu a aplikace § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, začíná být zřejmý, a to i přes dosavadní nejednotnost rozhodovací praxe... Více

Nové analytické formuláře pro aplikaci pravidel veřejné podpory na...

05.10.15 | Novinky

Dne 21. 9. 2015 vydala Evropská komise (dále jen Komise) nové Analytické formuláře (jako náhradu za předchozí z roku 2012), které jsou ke stažení na http://ec.europa.eu/. Více