Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 287  |  Počet stran: 48

Kdy nejpozději je nutné zvolit nového člena dozorčí rady?

27.03.06 | Novinky

Naše akciová společnost byla založena a do obchodního rejstříku zapsána v červenci 2005. Funkční období členů dozorčí rady bylo ve stanovách určeno na pět let, počet členů dozorčí rady je tři. Jeden ze členů dozorčí rady předložil ostatním... Více

Jaké povinnosti má dovozce automobilů v souvislosti s nakládáním s autovraky...

27.03.06 | Novinky

Předně je nutno konstatovat, že je nezbytné rozlišovat mezi autorizovanými a individuálními dovozci. Povinnosti akreditovaných (autorizovaných) dovozců automobilů a rovněž jejich tuzemských výrobců ve vztahu k pravidlům stanoveným pro... Více

Jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

23.03.06 | Novinky

Problematika ukončení pracovního poměru je poměrně složitá a pro rizika, která skýtá, lze doporučit zejména v situacích, kde může hrozit konflikt, vždy kontaktovat právníka Obecně lze říci, že pokud zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu chce... Více

Informace vždy na prvním místě

12.03.06 | Novinky

Informaci o ceně poskytne prodávající tak, že výrobek cenou nebo informací o ceně zřetelně označí nebo ji jinak vhodně zpřístupní Jste-li kupujícím, který si o nové věci před jejím zakoupením prostuduje veškeré informace od historie jejího... Více

Plošné zvýšení mezd

04.03.06 | Novinky

Pracovněprávní nároky lze v souladu se zákoníkem práce upravit vnitřním předpisem zaměstnavatele, což se však netýká nároků mzdových a nároků na cestovní náhrady Od začátku druhého kalendářního čtvrtletí roku 2006 by naše společnost chtěla... Více

Doba strávená na pracovní cestě

27.02.06 | Novinky

Za pracovní cestu, při které je zaměstnavatel podle zákona povinen poskytovat zaměstnanci cestovní náhrady (např. jízdní výdaje, výdaje na ubytování, stravné apod.), se považuje doba od Naše společnost zaměstnává několik zaměstnanců, kteří... Více