ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 277  |  Počet stran: 47

Je možné, aby bylo rozhodnutím dozorčí rady zakázáno představenstvu učinit...

03.04.06 | Novinky

Pokud stanovy společnosti k některému úkonu vyžadují souhlas dozorčí rady a ta jeho výkon představenstvu výslovně zakáže, kdo v takovém případě odpovídá za vzniklou škodu, představenstvo nebo dozorčí rada? Dozorčí rada je oprávněna... Více

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ NA INTERNETU

27.03.06 | Novinky

V oblasti internetu tedy platí pravidlo, že odpovědným za informace je ten, kdo je sám na internet umisťuje Vzhledem k tomu, že modernizujeme svoje webové stránky a rozšiřujeme jejich obsah a rozsah i o informace překračující rámec činnosti... Více

Kdy nejpozději je nutné zvolit nového člena dozorčí rady?

27.03.06 | Novinky

Naše akciová společnost byla založena a do obchodního rejstříku zapsána v červenci 2005. Funkční období členů dozorčí rady bylo ve stanovách určeno na pět let, počet členů dozorčí rady je tři. Jeden ze členů dozorčí rady předložil ostatním... Více

Jaké povinnosti má dovozce automobilů v souvislosti s nakládáním s autovraky...

27.03.06 | Novinky

Předně je nutno konstatovat, že je nezbytné rozlišovat mezi autorizovanými a individuálními dovozci. Povinnosti akreditovaných (autorizovaných) dovozců automobilů a rovněž jejich tuzemských výrobců ve vztahu k pravidlům stanoveným pro... Více

Jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

23.03.06 | Novinky

Problematika ukončení pracovního poměru je poměrně složitá a pro rizika, která skýtá, lze doporučit zejména v situacích, kde může hrozit konflikt, vždy kontaktovat právníka Obecně lze říci, že pokud zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu chce... Více

Informace vždy na prvním místě

12.03.06 | Novinky

Informaci o ceně poskytne prodávající tak, že výrobek cenou nebo informací o ceně zřetelně označí nebo ji jinak vhodně zpřístupní Jste-li kupujícím, který si o nové věci před jejím zakoupením prostuduje veškeré informace od historie jejího... Více