Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 283  |  Počet stran: 48

Veřejné podpory v EU

17.08.06 | Novinky

Za veřejnou podporu může být tedy považováno i plnění ve formě prodeje bytů za nižší než tržní cenu subjekty veřejné správy, které může určitého podnikatele nebo i skupinu podnikatelů V praxi jsem narazil na režim tzv. veřejných podpor v... Více

Obaly a odpad

29.06.06 | Novinky

Povinnost zaregistrovat se v seznamu a vést evidenci však nemá osoba, za kterou plní její zákonné povinnosti smluvně jiná osoba (distributor) nebo autorizovaná obalová společnost. Jaké povinnosti má osoba, která uvádí na tuzemský trh balené... Více

Svolání valné hromady pomocí emailu

21.06.06 | Novinky

Stanovy nemohou obsahovat odlišnou úpravu, rovněž tak nemůže být od požadavku zveřejnění upuštěno, byť se souhlasem všech akcionářů společnosti. Je možné, aby se akcionáři akciové společnosti, jejíž akcie jsou vydány na majitele, jednomyslně... Více

Úrazové pojištění

15.06.06 | Novinky

Zajímavou změnou oproti dosavadní úpravě je, že ČSSZ resp. OSSZ budou mít velice omezenou možnost tzv. následného regresu vůči zaměstnavateli V souvislosti s nově schváleným zákoníkem práce jsme se doslechli také o novelizaci problematiky... Více

Znalecký posudek na stanovení hodnoty převáděných výrobků

10.06.06 | Novinky

V případě, že by nebylo možné uspokojivě správci daně doložit případný rozdíl, upraví správce daně daňový základ Vaší společnosti o zjištěný rozdíl sám Zahraniční právnická osoba, která je jediným společníkem naší společnosti s ručením... Více

Finanční potíže společníka

10.06.06 | Novinky

Porušování Vašich povinností jako jednatele při obchodním vedení, svolávání valné hromady, zakládání dokumentů do sbírky listin popř. zajištění řádného vedení účetnictví může být pro druhého společníka důvodem pro žádost o svolání valné hromady... Více