ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 279  |  Počet stran: 47

Jakým způsobem se budou posuzovat tyto vyšší nároky z hlediska sociálního a...

18.09.06 | Novinky

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (589/1992 Sb.) a zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (592/1992 Sb.) se změnila definice vyměřovacího základu zaměstnance. Tato... Více

Jaké jsou změny u pracovněprávních nároků zaměstnanců z pohledu daní ?

18.09.06 | Novinky

Novinkou vyplývající z nového zákoníku práce je, že zaměstnanci si mohou pracovněprávní nároky dohodnout i individuálně v pracovní nebo jiné smlouvě. Dle novely zákona o daních z příjmů jsou pak pro zaměstnavatele výdaje na tyto... Více

Pokud zaměstnavatel přizná resp. dohodne se zaměstnancem poskytnutí vyššího...

18.09.06 | Novinky

S novým zákoníkem práce se samozřejmě objevily i určité změny v zákoně o daních z příjmů. Tyto změny můžeme rozdělit na dvě hlavní oblasti – cestovní náhrady a pracovněprávní nároky dohodnuté v pracovní smlouvě. Nejprve k... Více

Vymáhání pohledávek

17.09.06 | Novinky

Vymáhání pohledávek je pro řadu obchodních společností aktuálním problémem. Ve dnech 14. a 15. září proběhla v Národním domě na Smíchově konference s názvem Credit Management Services – Současný stav a trendy v EU a... Více

Lze určitá práva či nároky sjednat jen s některými zaměstnanci ?

06.09.06 | Novinky

Princip smluvní volnosti stran samozřejmě obecně nezakazuje učinit individuální ujednání s konkrétními zaměstnanci. Při takovémto postupu je však nutno respektovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. § 16 nového zákoníku... Více

Bude možno přiznat zaměstnanci nějaké vyšší nároky, než stanoví zákon?

06.09.06 | Novinky

Ano. Vyšší nárok je nepochybně příznivější úprava pro zaměstnance a zapadá tedy zcela do filosofie nového zákoníku práce. Příkladem jsou zejména mzdové nároky, a to jak v podobě peněžité, tak i naturální formě. Pokud právní předpisy... Více