Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 283  |  Počet stran: 48

PPP a venkov

27.09.06 | Novinky

V termínu 20 -22 září 2006 se konala v Klášteře premonstrátů Teplá Národní konference o venkovu 2006, jejímž hlavním cílem bylo sjednocení venkova a uzavření partnerství mezi jeho aktéry.  Národní konferenci o venkovu byla zcela... Více

Je třeba v souvislosti s novým zákoníkem práce měnit pracovní smlouvy u...

25.09.06 | Novinky

Jak bylo již v odpovědích na výše uvedené dotazy zmíněno, zákon považuje dosud vzniklé pracovní poměry jmenováním a volbou vedoucích pracovníků automaticky za pracovní poměry vzniklé pracovní smlouvou. Obecně tedy není bezpodmínečně nutné... Více

Ve stanovách naší společnosti máme jako podmínku vzniku pracovního poměru...

25.09.06 | Novinky

To, co bylo řečeno výše o jmenování, platí obdobně u pracovního poměru vzniklého podle dosavadních předpisů volbou. Zatímco institut založení pracovního poměru jmenováním nový zákoník práce zachovává u určité skupiny nepodnikatelských... Více

Co se stane od 1.1.2007 s pracovníky naší společnosti, jejichž pracovní...

25.09.06 | Novinky

Dosavadní znění zákoníku práce vymezuje v § 27 odst.5 vedoucí funkce, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním, nikoli „klasickou“ pracovní smlouvou. Je tomu tak u vedoucích zaměstnanců, jimž je podřízen další vedoucí... Více

Jakým způsobem se budou posuzovat tyto vyšší nároky z hlediska sociálního a...

18.09.06 | Novinky

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (589/1992 Sb.) a zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (592/1992 Sb.) se změnila definice vyměřovacího základu zaměstnance. Tato... Více

Jaké jsou změny u pracovněprávních nároků zaměstnanců z pohledu daní ?

18.09.06 | Novinky

Novinkou vyplývající z nového zákoníku práce je, že zaměstnanci si mohou pracovněprávní nároky dohodnout i individuálně v pracovní nebo jiné smlouvě. Dle novely zákona o daních z příjmů jsou pak pro zaměstnavatele výdaje na tyto... Více