Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 283  |  Počet stran: 48

Dochází v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce rovněž ke změně...

19.10.06 | Novinky

V současnosti stále platná úprava zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce stanoví odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů v ust. § 178 v rámci tzv. odpovědnosti zaměstnance ve zvláštních případech, jako je např. schodek na... Více

V souvislosti s přijetím nového zákoníku práce dochází ke zrušení výslovných...

12.10.06 | Novinky

Nový zákoník práce obsahuje výslovnou definici závislé práce a charakterizuje její jednotlivé znaky. Vztahy pracovněprávní jsou označeny jako vztahy při výkonu závislé práce. Tím jsou dány i jasné mantinely pro určení, co má být... Více

Zdá se, že po vstupu nového zákoníku práce v účinnost bude pozice...

12.10.06 | Novinky

Pozice zaměstnavatele, který bude mít zájem dát výpověď zaměstnanci z důvodu „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“, bude poněkud nejistá, zejména do doby vyjasnění... Více

Nový zákoník práce zrušil pojem „pracovní kázeň“. Jaký vliv má tato...

12.10.06 | Novinky

zákoník práce kázeň Je skutečností, že nový zákoník práce opravdu s pojmem pracovní kázeň dále nepracuje, což se promítá zejména do okolností, za nichž může být s pracovníkem rozvázán pracovní poměr, tj. tzv. kvalifikované výpovědní důvody... Více

Změnila se nějak právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

06.10.06 | Novinky

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v novém zákoníku práce upraveny obdobným způsobem jako v současném. Přesto tu některé odlišnosti a dílčí upřesnění existují a na tyto bychom Vás rádi stručně upozornili. Pokud jde o dohodu... Více

Jsme společnost, která zaměstnává mnoho zaměstnanců na vedlejší pracovní...

06.10.06 | Novinky

Je pravdou, že nový zákoník práce nadále nepočítá s rozlišováním pracovních poměrů na pracovní poměry hlavní a pracovní poměry vedlejší. Podle současné právní úpravy platí, že koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je... Více