ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 279  |  Počet stran: 47

Změnila se nějak právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

06.10.06 | Novinky

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v novém zákoníku práce upraveny obdobným způsobem jako v současném. Přesto tu některé odlišnosti a dílčí upřesnění existují a na tyto bychom Vás rádi stručně upozornili. Pokud jde o dohodu... Více

Jsme společnost, která zaměstnává mnoho zaměstnanců na vedlejší pracovní...

06.10.06 | Novinky

Je pravdou, že nový zákoník práce nadále nepočítá s rozlišováním pracovních poměrů na pracovní poměry hlavní a pracovní poměry vedlejší. Podle současné právní úpravy platí, že koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je... Více

PPP a venkov

27.09.06 | Novinky

V termínu 20 -22 září 2006 se konala v Klášteře premonstrátů Teplá Národní konference o venkovu 2006, jejímž hlavním cílem bylo sjednocení venkova a uzavření partnerství mezi jeho aktéry.  Národní konferenci o venkovu byla zcela... Více

Je třeba v souvislosti s novým zákoníkem práce měnit pracovní smlouvy u...

25.09.06 | Novinky

Jak bylo již v odpovědích na výše uvedené dotazy zmíněno, zákon považuje dosud vzniklé pracovní poměry jmenováním a volbou vedoucích pracovníků automaticky za pracovní poměry vzniklé pracovní smlouvou. Obecně tedy není bezpodmínečně nutné... Více

Ve stanovách naší společnosti máme jako podmínku vzniku pracovního poměru...

25.09.06 | Novinky

To, co bylo řečeno výše o jmenování, platí obdobně u pracovního poměru vzniklého podle dosavadních předpisů volbou. Zatímco institut založení pracovního poměru jmenováním nový zákoník práce zachovává u určité skupiny nepodnikatelských... Více

Co se stane od 1.1.2007 s pracovníky naší společnosti, jejichž pracovní...

25.09.06 | Novinky

Dosavadní znění zákoníku práce vymezuje v § 27 odst.5 vedoucí funkce, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním, nikoli „klasickou“ pracovní smlouvou. Je tomu tak u vedoucích zaměstnanců, jimž je podřízen další vedoucí... Více