Úvod  |  Publikace

Odborné články

Celkem záznamů: 303  |  Počet stran: 51

Kurzarbeit v rámci rozšíření programu ochrany zaměstnanosti „Antivirus“

27.03.20 | Novinky

Obě komory Parlamentu dne 24. 3., resp. 25. 3. 2020 schválily ve stavu legislativní nouze vládní návrhy zákonů, které mají pomoci a ochránit další podnikatelské subjekty, na něž dopadly omezení v důsledku epidemie koronaviru. Jedním... Více

Fungování advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI během trvání...

16.03.20 | Novinky

Naše advokátní kancelář funguje během trvání preventivních opatření nařízených vládou ČR proti šíření koronaviru SARS CoV-2 v běžném provozu, na bázi vzdáleného přístupu po celou dobu běžných pracovních hodin. Více

Návrh na založení obchodní společnosti za pouhý jeden den neprošel...

09.03.20 | Novinky

Poslanci České pirátské strany iniciovali návrh, který měl umožňovat založení obchodní společnosti za jeden den, přičemž smyslem tohoto návrhu bylo celý proces zjednodušit a motivovat lidi k vlastnímu podnikání. Důvodem pro přípravu návrhu byla... Více

Sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou změnily majitele.

07.02.20 | Novinky

AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI poskytovala v právní poradenství majiteli společnosti CRYSTALITE BOHEMIA a.s., přednímu českému výrobci a vývozci bezolovnatého nápojového a dekoračního skla ze Světlé nad Sázavou v souvislosti s prodejem 100 % akcií a... Více

Ústavní soud se vyjádřil k uplatňování zásady subsidiarity trestní represe a...

04.12.19 | Novinky

Ústavní soud dne 5. 11. 2019 vydal rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 474/19, kterým vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky, když dospěl k závěru, že rozhodnutími nižších soudů v její trestní věci byla porušena zásada subsidiarity trestní represe a... Více

Nové limity pro nadlimitní zakázky budou od ledna a budou nižší

02.12.19 | Novinky

Limity rozlišující podlimitní veřejné zakázky od nadlimitních veřejných zakázek se od 1. ledna 2020 sníží, zadavatelé tedy budou nadlimitní zadávací řízení vyhlašovat častěji než dosud. Více