Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Právnická firma roku 2015 - HOLEC, ZUSKA & partneři opět oceněni...

10.11.15

V rámci osmého ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku 2015 organizované společností EPRAVO.CZ  získala naše advokátní kanceláří za výsledky dosažené v roce 2015 doporučení  pro kategorie právo duševního vlastnictví (IP), právo... Více

K novým rozhodnutím Městského soudu v Praze ve věci dotací

02.11.15

Po vydání Nálezu Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015 (Pl. ÚS 12/14) se zdálo, že výklad smyslu, obsahu a aplikace § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, začíná být zřejmý, a to i přes dosavadní nejednotnost rozhodovací praxe... Více

Nové analytické formuláře pro aplikaci pravidel veřejné podpory na...

05.10.15

Dne 21. 9. 2015 vydala Evropská komise (dále jen Komise) nové Analytické formuláře (jako náhradu za předchozí z roku 2012), které jsou ke stažení na http://ec.europa.eu/. Více

Změny zákoníku práce od 1. 10. 2015 – část 2

02.10.15

Změny v právní úpravě povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy podle zákoníku práce od 1. 10. 2015 Účelem tohoto článku je shrnutí nejdůležitějších změn v právní úpravě povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy podle... Více

Změny zákoníku práce od 1. 10. 2015 – část 1

01.10.15

K 1. říjnu 2015 nabude účinnosti zákon č. 205/2015 Sb.[1] (dále jen „novela“), kterým se jednak zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a jednak mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů... Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

24.09.15

Dne 05. 06. 2015 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848  ze dne 20. 05. 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). Toto nové Nařízení, které vstoupilo v platnost k 25. 06. 2015 a... Více