Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 284  |  Počet stran: 48

Chystaná novela zákoníku práce

17.03.16

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s rozsáhlou novelou zákoníku práce, která přináší řadu zásadních změn v oblasti pracovněprávních vztahů. Účelem novely je dle ministerstva provedení věcných změn v zákoníku práce... Více

K výši náhrady újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

04.03.16

S účinností od 26. 10. 2015 byl v oblasti pracovněprávních vztahů, pro odškodňování bolestí a ztížení společenského uplatnění způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, znovuzaveden systém bodového hodnocení, a to nařízením... Více

Manželé v exekuci dle nových pravidel

19.02.16

Dne 1. července 2015 vstoupila v účinnost novela exekučního řádu České republiky, která přinesla, mimo jiné, výrazně větší ochranu manželů povinných v rámci exekuce, nežli tomu bylo doposud. Nová pravidla byla dle slov zákonodárce zavedena... Více

Mlčenlivost zaměstnanců nařízená zaměstnavatelem

15.02.16

V podnikové praxi nezřídka dochází k tomu, že zaměstnavatelé svým zaměstnancům prostřednictvím svých – ať už jakkoli pojmenovaných – vnitřních předpisů stanovují povinnosti různého druhu. Lze však takovým způsobem zaměstnancům uložit... Více

Krátké zamyšlení nad důvody vedoucími k vyloučení účastníka ze zadávacího...

12.02.16

Nezbytnost kultivace prostředí veřejných zakázek Není pochyb o tom, že současný zákon o veřejných zakázkách, tedy zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen „ZVZ“), je již překonán časem, ale i potřebami veřejných zadavatelů. Jeho současná podoba zadávání... Více

Zastupování obchodní společnosti ve světle souběhu výkonu funkce a...

05.02.16

Přípustnost souběhu výkonu funkce a pracovního poměru, případně dalších pracovněprávních vztahů obsahově se překrývajících s činnostmi v působnosti statutárního orgánu byla za účinnosti obchodního zákoníku[1] judikaturou jednoznačně odmítána.... Více