Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 284  |  Počet stran: 48

Kdy je zadavatel oprávněn nezveřejnit část zadávací dokumentace na profilu...

31.03.16

Ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), stanoví povinnost zadavatele zveřejnit alespoň textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení... Více

Ústavní soud potvrzuje povahu podání činěného datovou schránkou

31.03.16

Ústavní soud České republiky se koncem ledna 2016 poprvé vyjádřil k otázce vztahu datové schránky a elektronického podpisu. Ve svém nálezu sp. zn. II ÚS 3042/14 prakticky konstatoval, že je v extrémním rozporu s principy... Více

Ministerstvo školství nalézá právo

24.03.16

Je třeba uznat, že na půdě MŠMT s nástupem nové ministryně a jejího týmu výrazně posílilo právní vědomí. Je to patrné z různých vyjádření k dotačním případům, které se řeší jak na půdě samotného ministerstva, tak u finančních úřadů či... Více

Výpověď pro nadbytečnost a pohnutka zaměstnavatele

23.03.16

Tzv. nadbytečnost zaměstnance ve smyslu ust. § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), představuje jeden z  důvodů, pro který může zaměstnavatel se zaměstnancem jednostranně... Více

POSKYTOVATELÉ FREE WI-FI A AUTORSKÉ PRÁVO

22.03.16

Generální advokát vydal dne 16.3.2016 stanovisko k žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Tobias Mc Fadden vs Sony Music Entertainment Germany GmbH (C‑484/14) – („stanovisko“). Více

Jak zajistit své děti (i sebe) do budoucnosti?

21.03.16

Nejrozšířenější a nejpřirozenější volbou, jak zajistit potomky do budoucnosti, je spoření či pojištění. Ať už jde o stavební spoření, podílové fondy, spořicí účty či životní pojištění, řada lidí myslí i na zadní vrátka,... Více