ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 261  |  Počet stran: 44

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2016

08.01.16

Přijetím nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním... Více

Nevyhovění žádosti o dotaci podléhá postupu podle správního řádu a je soudně...

04.01.16

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se v nedávno publikovaném rozsudku ze dne 30. 9. 2015 vyjádřil k možnostem opravných prostředků žadatelů o dotaci podle z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v případě, že jejich... Více

Výše základních sazeb zahraničního stravného

11.12.15

Ministerstvo financí dle ust. § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zpravidla každoročně stanoví základní sazby zahraničního stravného v cizí měně. Nejinak je tomu... Více

Vládní novela zákona č. 130/2002 Sb. nebezpečně omezuje způsobilost nákladů...

02.12.15

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném a účinném znění ("ZPVV"), již dlouhá léta vykazuje celou řadu věcných i formálních legislativních nedostatků. V této souvislosti není bez zajímavosti, že k tomuto... Více

Výkon funkce člena orgánu kapitálové společnosti – bezplatný či nikoli?

11.11.15

Nová právní úprava odměňování členů orgánů kapitálových společností dle zákona o obchodních korporacích[1] přinesla nejenom do teorie, ale i do praxe zásadní otázku. Je výkon funkce člena orgánu kapitálové společnosti v té či oné situaci... Více

Právnická firma roku 2015 - HOLEC, ZUSKA & partneři opět oceněni...

10.11.15

V rámci osmého ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku 2015 organizované společností EPRAVO.CZ  získala naše advokátní kanceláří za výsledky dosažené v roce 2015 doporučení  pro kategorie právo duševního vlastnictví (IP), právo... Více