ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 235  |  Počet stran: 40

Změny zákoníku práce od 1. 10. 2015 – část 2

02.10.15

Změny v právní úpravě povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy podle zákoníku práce od 1. 10. 2015 Účelem tohoto článku je shrnutí nejdůležitějších změn v právní úpravě povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy podle... Více

Změny zákoníku práce od 1. 10. 2015 – část 1

01.10.15

K 1. říjnu 2015 nabude účinnosti zákon č. 205/2015 Sb.[1] (dále jen „novela“), kterým se jednak zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a jednak mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů... Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

24.09.15

Dne 05. 06. 2015 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848  ze dne 20. 05. 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“). Toto nové Nařízení, které vstoupilo v platnost k 25. 06. 2015 a... Více

Mělo by být s ohledem na protiústavnost ust. § 14e odst. 4 RP až do 23. 9....

09.09.15

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/14, ze dne 16. 6. 2015, vyhlášeném ve Sbírce zákonů dne 23. 7. 2015 pod č. 177/2015 Sb. (dále je „Nález“) shledal, že výluka ze soudního přezkumu zakotvená v ust. § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o... Více

Nové vymezení zakázaných prací privilegovaných skupin zaměstnanců

01.09.15

1. září 2015 nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 180/2015 Sb., která vymezuje práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po... Více

Shrnutí závěrů semináře „Právní minimum pro příjemce dotací“

28.08.15

Seminář, který pořádala společnost alevia s.r.o. ve spolupráci s naší advokátní kanceláří dne 25.8.2015, byl zaměřen na aktuální otázky spojené s postavením příjemce dotace z prostředků Strukturálních fondů EU (SF EU) v programovém... Více