ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 235  |  Počet stran: 40

Výše základních sazeb zahraničního stravného

11.12.15

Ministerstvo financí dle ust. § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zpravidla každoročně stanoví základní sazby zahraničního stravného v cizí měně. Nejinak je tomu... Více

Vládní novela zákona č. 130/2002 Sb. nebezpečně omezuje způsobilost nákladů...

02.12.15

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném a účinném znění ("ZPVV"), již dlouhá léta vykazuje celou řadu věcných i formálních legislativních nedostatků. V této souvislosti není bez zajímavosti, že k tomuto... Více

Výkon funkce člena orgánu kapitálové společnosti – bezplatný či nikoli?

11.11.15

Nová právní úprava odměňování členů orgánů kapitálových společností dle zákona o obchodních korporacích[1] přinesla nejenom do teorie, ale i do praxe zásadní otázku. Je výkon funkce člena orgánu kapitálové společnosti v té či oné situaci... Více

Právnická firma roku 2015 - HOLEC, ZUSKA & partneři opět oceněni...

10.11.15

V rámci osmého ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku 2015 organizované společností EPRAVO.CZ  získala naše advokátní kanceláří za výsledky dosažené v roce 2015 doporučení  pro kategorie právo duševního vlastnictví (IP), právo... Více

K novým rozhodnutím Městského soudu v Praze ve věci dotací

02.11.15

Po vydání Nálezu Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015 (Pl. ÚS 12/14) se zdálo, že výklad smyslu, obsahu a aplikace § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, začíná být zřejmý, a to i přes dosavadní nejednotnost rozhodovací praxe... Více

Nové analytické formuláře pro aplikaci pravidel veřejné podpory na...

05.10.15

Dne 21. 9. 2015 vydala Evropská komise (dále jen Komise) nové Analytické formuláře (jako náhradu za předchozí z roku 2012), které jsou ke stažení na http://ec.europa.eu/. Více