Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Spolupráce s fakultou strojní ČVUT na významném projektu

13.02.18

Dne 13.2.2018 proběhla v budově rektorátu ČVUT tisková konference za účasti předsedy vlády v demisi Andreje Babiše, velvyslance Spojených států amerických Stephena Kinga, českého a evropského vedení koncernu General Electrics Aviation, pana... Více

Aplikace správního řádu na dotační řízení

05.02.18

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), provedená zákonem č. 367/2017 Sb., která se výrazně dotkla procesu poskytování dotací a... Více

GDPR v oblasti výzkumu a vývoje – desatero povinností

24.01.18

Do nabytí účinnosti nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] (GDPR) 25. května 2018 zbývají přibližně čtyři měsíce. Na seminářích a konferencích, jakož i v rámci každodenního poradenství, dostáváme četné dotazy týkající se této... Více

K novému zákonu o platebním styku

15.01.18

13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který byl přijat za účelem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015, o platebních službách na vnitřním trhu (tzv.... Více

Evidence skutečných majitelů

10.01.18

Dne 1.1.2018 je zákonem č. 368/2016 Sb. změněn zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.) a tím je zřízena Evidence skutečných majitelů právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů v evidenci svěřenských fondů. Tato... Více

Změny občanského zákoníku účinné od 1. 1. 2018

03.01.18

Začátek roku 2018 s sebou přinesl několik poměrně důležitých změn zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Novela byla provedena zákonem č. 460/2016 Sb. a zákonem č. 303/2017 Sb.,... Více