Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Přihlášení pohledávky po lhůtě

15.02.06

Na majetek mého obchodního partnera, který mi dodnes nezaplatil za řádně dodané zboží, byl prohlášen konkurs. Bohužel jsem se o této skutečnosti dozvěděl pozdě a nestihl jsem přihlásit svou pohledávku do konkursu ve lhůtě, kterou stanovil za... Více

Jmenování a odvolání

27.01.06

Jaké zaměstnance je nutno v rámci organizační struktury zaměstnavatele jmenovat ? Jaké zaměstnance je nutno v rámci organizační struktury zaměstnavatele jmenovat ? Předně je nutno uvést, že zákoník práce rozlišuje tzv. vnější a vnitřní... Více

Koncesovaná činnost a občan EU

20.01.06

Naše společnost zvažuje pro provozování koncesované živnosti ustanovit odpovědným zástupcem občana, který je státním příslušníkem členského státu EU, jak budeme prokazovat jeho odbornou způsobilost ? Pro provozování živnosti koncesované musí... Více

Koncesovaná činnost

19.01.06

Zjistili jsme, že pro naši podnikatelskou činnost musí mít naše společnost koncesovanou živnost, jak máme v dané záležitosti postupovat ? K tomu, aby právnická osoba mohla provozovat koncesovanou živnost, musí podat žádost o vydání koncese.... Více

Odpovědný zástupce

19.01.06

Byl jsem požádán vedením naší společnosti, abych vykonával funkci odpovědného zástupce, můžete mi k této pozici sdělit něco bližšího ? Odpovědný zástupce je fyzickou osobou, kterou v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb, živnostenský zákon,... Více

Přerušení dodávky elektřiny

07.01.06

Za jakých podmínek může být přerušena dodávka elektřiny do našeho podniku a jaké nároky lze proti dodavateli v souvislosti s tím uplatnit ? Za jakých podmínek může být přerušena dodávka elektřiny do našeho podniku a jaké nároky lze proti... Více