Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Finanční leasing versus smlouva o úvěru

12.05.06

Úvěrová smlouva je typicky kontraktem uzavřeným podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku (§§ 497 a násl.), který obsahuje závazek poskytovatele úvěru (dále jen „úvěrový věřitel“) poskytnout druhé smluvní straně (dále jen „úvěrový... Více

Jaké povinnosti má osoba, která se chce zbavit svého starého automobilu?

27.04.06

Autovrak, co s ním ? Povinnosti osob, které se chtějí zbavit tzv. autovraku, upravuje zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za tzv. autovrak je ze zákona považováno každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na... Více

Může se naše společnost domáhat u soudů v Německu vynuceného splnění...

18.04.06

Dlužník se sídlem v Německu nesplnil povinnost zaplatit částku dle rozsudku vydaného tuzemským soudem. Může se naše společnost domáhat u soudů v Německu, kde má dlužník majetek, vynuceného splnění této povinnosti? V případě dobrovolného... Více

Je možné, aby bylo rozhodnutím dozorčí rady zakázáno představenstvu učinit...

03.04.06

Pokud stanovy společnosti k některému úkonu vyžadují souhlas dozorčí rady a ta jeho výkon představenstvu výslovně zakáže, kdo v takovém případě odpovídá za vzniklou škodu, představenstvo nebo dozorčí rada? Dozorčí rada je oprávněna... Více

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ NA INTERNETU

27.03.06

V oblasti internetu tedy platí pravidlo, že odpovědným za informace je ten, kdo je sám na internet umisťuje Vzhledem k tomu, že modernizujeme svoje webové stránky a rozšiřujeme jejich obsah a rozsah i o informace překračující rámec činnosti... Více

Kdy nejpozději je nutné zvolit nového člena dozorčí rady?

27.03.06

Naše akciová společnost byla založena a do obchodního rejstříku zapsána v červenci 2005. Funkční období členů dozorčí rady bylo ve stanovách určeno na pět let, počet členů dozorčí rady je tři. Jeden ze členů dozorčí rady předložil ostatním... Více