Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Úrazové pojištění

15.06.06

Zajímavou změnou oproti dosavadní úpravě je, že ČSSZ resp. OSSZ budou mít velice omezenou možnost tzv. následného regresu vůči zaměstnavateli V souvislosti s nově schváleným zákoníkem práce jsme se doslechli také o novelizaci problematiky... Více

Znalecký posudek na stanovení hodnoty převáděných výrobků

10.06.06

V případě, že by nebylo možné uspokojivě správci daně doložit případný rozdíl, upraví správce daně daňový základ Vaší společnosti o zjištěný rozdíl sám Zahraniční právnická osoba, která je jediným společníkem naší společnosti s ručením... Více

Finanční potíže společníka

10.06.06

Porušování Vašich povinností jako jednatele při obchodním vedení, svolávání valné hromady, zakládání dokumentů do sbírky listin popř. zajištění řádného vedení účetnictví může být pro druhého společníka důvodem pro žádost o svolání valné hromady... Více

Profesionální sport a zákoník práce

07.06.06

Z iniciativy naší advokátní kanceláře vznikla v květnu letošního roku odborná skupina pro právní a finanční otázky profesionálního sportu v souvislosti s novelou zákoníku práce. Pro všechny zájemce o tuto problematiku jsme na našich webových... Více

Pojištění statutárů

29.05.06

V případě, kdy by odpovědné osoby orgánu společnosti porušily nebo nesplnily své povinnosti, tak vzhledem k jejich neomezené odpovědnosti by finanční důsledky případné soudní žaloby mohly být nedozírné Je možné, aby si naše společnost... Více

Koncesní zákon

29.05.06

odle koncesního zákona mají být na podnikatelský subjekt, tedy koncesionáře, koncesní smlouvou přenesena rizika spojená s pobíráním užitků plynoucích z poskytování služeb, popřípadě spojená s využíváním díla Zaznamenal jsem, že se v... Více