Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Bude možno přiznat zaměstnanci nějaké vyšší nároky, než stanoví zákon?

06.09.06

Ano. Vyšší nárok je nepochybně příznivější úprava pro zaměstnance a zapadá tedy zcela do filosofie nového zákoníku práce. Příkladem jsou zejména mzdové nároky, a to jak v podobě peněžité, tak i naturální formě. Pokud právní předpisy... Více

Hodně se psalo o tom, že nový zákoník práce zavádí značnou smluvní volnost...

06.09.06

Nový zákoník práce s účinností od 1.1.2007 skutečně zavádí zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“. Tento princip na první pohled vypadá značně liberálně a představuje možnost sjednat s pracovníkem v pracovní smlouvě či jiné... Více

Dobrá pověst právnické osoby

29.08.06

Jak je vidět, existuje úzká provázanost mezi zásahem do dobré pověsti právnické osoby a porušením ustanovení na ochranu osobnosti fyzické osoby Nedávno jsem založil obchodní společnost a ze všech stran slyším, že při podnikání bych měl dbát i... Více

Veřejné podpory v EU

17.08.06

Za veřejnou podporu může být tedy považováno i plnění ve formě prodeje bytů za nižší než tržní cenu subjekty veřejné správy, které může určitého podnikatele nebo i skupinu podnikatelů V praxi jsem narazil na režim tzv. veřejných podpor v... Více

Obaly a odpad

29.06.06

Povinnost zaregistrovat se v seznamu a vést evidenci však nemá osoba, za kterou plní její zákonné povinnosti smluvně jiná osoba (distributor) nebo autorizovaná obalová společnost. Jaké povinnosti má osoba, která uvádí na tuzemský trh balené... Více

Svolání valné hromady pomocí emailu

21.06.06

Stanovy nemohou obsahovat odlišnou úpravu, rovněž tak nemůže být od požadavku zveřejnění upuštěno, byť se souhlasem všech akcionářů společnosti. Je možné, aby se akcionáři akciové společnosti, jejíž akcie jsou vydány na majitele, jednomyslně... Více