Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Co se stane od 1.1.2007 s pracovníky naší společnosti, jejichž pracovní...

25.09.06

Dosavadní znění zákoníku práce vymezuje v § 27 odst.5 vedoucí funkce, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním, nikoli „klasickou“ pracovní smlouvou. Je tomu tak u vedoucích zaměstnanců, jimž je podřízen další vedoucí... Více

Jakým způsobem se budou posuzovat tyto vyšší nároky z hlediska sociálního a...

18.09.06

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (589/1992 Sb.) a zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (592/1992 Sb.) se změnila definice vyměřovacího základu zaměstnance. Tato... Více

Jaké jsou změny u pracovněprávních nároků zaměstnanců z pohledu daní ?

18.09.06

Novinkou vyplývající z nového zákoníku práce je, že zaměstnanci si mohou pracovněprávní nároky dohodnout i individuálně v pracovní nebo jiné smlouvě. Dle novely zákona o daních z příjmů jsou pak pro zaměstnavatele výdaje na tyto... Více

Pokud zaměstnavatel přizná resp. dohodne se zaměstnancem poskytnutí vyššího...

18.09.06

S novým zákoníkem práce se samozřejmě objevily i určité změny v zákoně o daních z příjmů. Tyto změny můžeme rozdělit na dvě hlavní oblasti – cestovní náhrady a pracovněprávní nároky dohodnuté v pracovní smlouvě. Nejprve k... Více

Vymáhání pohledávek

17.09.06

Vymáhání pohledávek je pro řadu obchodních společností aktuálním problémem. Ve dnech 14. a 15. září proběhla v Národním domě na Smíchově konference s názvem Credit Management Services – Současný stav a trendy v EU a... Více

Lze určitá práva či nároky sjednat jen s některými zaměstnanci ?

06.09.06

Princip smluvní volnosti stran samozřejmě obecně nezakazuje učinit individuální ujednání s konkrétními zaměstnanci. Při takovémto postupu je však nutno respektovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. § 16 nového zákoníku... Více