Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Nový zákoník práce zrušil pojem „pracovní kázeň“. Jaký vliv má tato...

12.10.06

zákoník práce kázeň Je skutečností, že nový zákoník práce opravdu s pojmem pracovní kázeň dále nepracuje, což se promítá zejména do okolností, za nichž může být s pracovníkem rozvázán pracovní poměr, tj. tzv. kvalifikované výpovědní důvody... Více

Změnila se nějak právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

06.10.06

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v novém zákoníku práce upraveny obdobným způsobem jako v současném. Přesto tu některé odlišnosti a dílčí upřesnění existují a na tyto bychom Vás rádi stručně upozornili. Pokud jde o dohodu... Více

Jsme společnost, která zaměstnává mnoho zaměstnanců na vedlejší pracovní...

06.10.06

Je pravdou, že nový zákoník práce nadále nepočítá s rozlišováním pracovních poměrů na pracovní poměry hlavní a pracovní poměry vedlejší. Podle současné právní úpravy platí, že koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je... Více

PPP a venkov

27.09.06

V termínu 20 -22 září 2006 se konala v Klášteře premonstrátů Teplá Národní konference o venkovu 2006, jejímž hlavním cílem bylo sjednocení venkova a uzavření partnerství mezi jeho aktéry.  Národní konferenci o venkovu byla zcela... Více

Je třeba v souvislosti s novým zákoníkem práce měnit pracovní smlouvy u...

25.09.06

Jak bylo již v odpovědích na výše uvedené dotazy zmíněno, zákon považuje dosud vzniklé pracovní poměry jmenováním a volbou vedoucích pracovníků automaticky za pracovní poměry vzniklé pracovní smlouvou. Obecně tedy není bezpodmínečně nutné... Více

Ve stanovách naší společnosti máme jako podmínku vzniku pracovního poměru...

25.09.06

To, co bylo řečeno výše o jmenování, platí obdobně u pracovního poměru vzniklého podle dosavadních předpisů volbou. Zatímco institut založení pracovního poměru jmenováním nový zákoník práce zachovává u určité skupiny nepodnikatelských... Více