ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 258  |  Počet stran: 44

Obaly a odpad

29.06.06

Povinnost zaregistrovat se v seznamu a vést evidenci však nemá osoba, za kterou plní její zákonné povinnosti smluvně jiná osoba (distributor) nebo autorizovaná obalová společnost. Jaké povinnosti má osoba, která uvádí na tuzemský trh balené... Více

Svolání valné hromady pomocí emailu

21.06.06

Stanovy nemohou obsahovat odlišnou úpravu, rovněž tak nemůže být od požadavku zveřejnění upuštěno, byť se souhlasem všech akcionářů společnosti. Je možné, aby se akcionáři akciové společnosti, jejíž akcie jsou vydány na majitele, jednomyslně... Více

Úrazové pojištění

15.06.06

Zajímavou změnou oproti dosavadní úpravě je, že ČSSZ resp. OSSZ budou mít velice omezenou možnost tzv. následného regresu vůči zaměstnavateli V souvislosti s nově schváleným zákoníkem práce jsme se doslechli také o novelizaci problematiky... Více

Znalecký posudek na stanovení hodnoty převáděných výrobků

10.06.06

V případě, že by nebylo možné uspokojivě správci daně doložit případný rozdíl, upraví správce daně daňový základ Vaší společnosti o zjištěný rozdíl sám Zahraniční právnická osoba, která je jediným společníkem naší společnosti s ručením... Více

Finanční potíže společníka

10.06.06

Porušování Vašich povinností jako jednatele při obchodním vedení, svolávání valné hromady, zakládání dokumentů do sbírky listin popř. zajištění řádného vedení účetnictví může být pro druhého společníka důvodem pro žádost o svolání valné hromady... Více

Profesionální sport a zákoník práce

07.06.06

Z iniciativy naší advokátní kanceláře vznikla v květnu letošního roku odborná skupina pro právní a finanční otázky profesionálního sportu v souvislosti s novelou zákoníku práce. Pro všechny zájemce o tuto problematiku jsme na našich webových... Více