Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Bude mít ČSSZ možnost obracet se na zaměstnavatele v případě porušení jeho...

15.11.06

Zajímavou změnou oproti dosavadní úpravě je, že ČSSZ, respektive OSSZ budou mít velice omezenou možnost tzv. následného regresu vůči zaměstnavateli. Možnost následného regresu (t.j. právo ČSSZ/OSSZ na proplacení uskutečněných pojistných... Více

Přináší nový zákoník práce nějaké změny v oblasti odpovědnosti...

08.11.06

Přináší nový zákoník práce nějaké změny v oblasti odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz či nemoc z povolání ? Nový zákoník práce tuto oblast pouze dočasně upravuje do nabytí účinnosti nového zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém... Více

Mění se právní úprava neplatného rozvázání pracovního poměru?

04.11.06

Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i... Více

Dosud zákoník práce upravoval tzv. hmotněprávní podmínky výpovědi a...

03.11.06

Institut zákazu výpovědi v situacích, které by pro zaměstnance znamenaly přílišnou tvrdost, je upraven obdobným způsobem jako v dosavadním zákoníku práce. Omezení tohoto zákazu výpovědi z důvodu organizačních změn spočívajících ve zrušení... Více

Dochází k nějaké úpravě práva zaměstnance na odstupné ?

02.11.06

Odstupné přísluší zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodů organizačních změn nebo dohodou z týchž důvodů nejméně ve výši trojnásobku (dosud dvojnásobku) průměrného výdělku zaměstnance. Skončí-li zaměstnanec pracovní... Více

Jak je to v novém zákoníku práce s výpovědními důvody ?

02.11.06

V úpravě skončení pracovního poměru se v zásadě přebírá úprava dosavadního zákoníku práce, která odpovídá i mezinárodně uznávaným standardům. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.... Více