ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 254  |  Počet stran: 43

Dobrá pověst právnické osoby

29.08.06

Jak je vidět, existuje úzká provázanost mezi zásahem do dobré pověsti právnické osoby a porušením ustanovení na ochranu osobnosti fyzické osoby Nedávno jsem založil obchodní společnost a ze všech stran slyším, že při podnikání bych měl dbát i... Více

Veřejné podpory v EU

17.08.06

Za veřejnou podporu může být tedy považováno i plnění ve formě prodeje bytů za nižší než tržní cenu subjekty veřejné správy, které může určitého podnikatele nebo i skupinu podnikatelů V praxi jsem narazil na režim tzv. veřejných podpor v... Více

Obaly a odpad

29.06.06

Povinnost zaregistrovat se v seznamu a vést evidenci však nemá osoba, za kterou plní její zákonné povinnosti smluvně jiná osoba (distributor) nebo autorizovaná obalová společnost. Jaké povinnosti má osoba, která uvádí na tuzemský trh balené... Více

Svolání valné hromady pomocí emailu

21.06.06

Stanovy nemohou obsahovat odlišnou úpravu, rovněž tak nemůže být od požadavku zveřejnění upuštěno, byť se souhlasem všech akcionářů společnosti. Je možné, aby se akcionáři akciové společnosti, jejíž akcie jsou vydány na majitele, jednomyslně... Více

Úrazové pojištění

15.06.06

Zajímavou změnou oproti dosavadní úpravě je, že ČSSZ resp. OSSZ budou mít velice omezenou možnost tzv. následného regresu vůči zaměstnavateli V souvislosti s nově schváleným zákoníkem práce jsme se doslechli také o novelizaci problematiky... Více

Znalecký posudek na stanovení hodnoty převáděných výrobků

10.06.06

V případě, že by nebylo možné uspokojivě správci daně doložit případný rozdíl, upraví správce daně daňový základ Vaší společnosti o zjištěný rozdíl sám Zahraniční právnická osoba, která je jediným společníkem naší společnosti s ručením... Více