ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 258  |  Počet stran: 44

Vymáhání pohledávek

17.09.06

Vymáhání pohledávek je pro řadu obchodních společností aktuálním problémem. Ve dnech 14. a 15. září proběhla v Národním domě na Smíchově konference s názvem Credit Management Services – Současný stav a trendy v EU a... Více

Lze určitá práva či nároky sjednat jen s některými zaměstnanci ?

06.09.06

Princip smluvní volnosti stran samozřejmě obecně nezakazuje učinit individuální ujednání s konkrétními zaměstnanci. Při takovémto postupu je však nutno respektovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. § 16 nového zákoníku... Více

Bude možno přiznat zaměstnanci nějaké vyšší nároky, než stanoví zákon?

06.09.06

Ano. Vyšší nárok je nepochybně příznivější úprava pro zaměstnance a zapadá tedy zcela do filosofie nového zákoníku práce. Příkladem jsou zejména mzdové nároky, a to jak v podobě peněžité, tak i naturální formě. Pokud právní předpisy... Více

Hodně se psalo o tom, že nový zákoník práce zavádí značnou smluvní volnost...

06.09.06

Nový zákoník práce s účinností od 1.1.2007 skutečně zavádí zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“. Tento princip na první pohled vypadá značně liberálně a představuje možnost sjednat s pracovníkem v pracovní smlouvě či jiné... Více

Dobrá pověst právnické osoby

29.08.06

Jak je vidět, existuje úzká provázanost mezi zásahem do dobré pověsti právnické osoby a porušením ustanovení na ochranu osobnosti fyzické osoby Nedávno jsem založil obchodní společnost a ze všech stran slyším, že při podnikání bych měl dbát i... Více

Veřejné podpory v EU

17.08.06

Za veřejnou podporu může být tedy považováno i plnění ve formě prodeje bytů za nižší než tržní cenu subjekty veřejné správy, které může určitého podnikatele nebo i skupinu podnikatelů V praxi jsem narazil na režim tzv. veřejných podpor v... Více