ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 258  |  Počet stran: 44

Je třeba v souvislosti s novým zákoníkem práce měnit pracovní smlouvy u...

25.09.06

Jak bylo již v odpovědích na výše uvedené dotazy zmíněno, zákon považuje dosud vzniklé pracovní poměry jmenováním a volbou vedoucích pracovníků automaticky za pracovní poměry vzniklé pracovní smlouvou. Obecně tedy není bezpodmínečně nutné... Více

Ve stanovách naší společnosti máme jako podmínku vzniku pracovního poměru...

25.09.06

To, co bylo řečeno výše o jmenování, platí obdobně u pracovního poměru vzniklého podle dosavadních předpisů volbou. Zatímco institut založení pracovního poměru jmenováním nový zákoník práce zachovává u určité skupiny nepodnikatelských... Více

Co se stane od 1.1.2007 s pracovníky naší společnosti, jejichž pracovní...

25.09.06

Dosavadní znění zákoníku práce vymezuje v § 27 odst.5 vedoucí funkce, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním, nikoli „klasickou“ pracovní smlouvou. Je tomu tak u vedoucích zaměstnanců, jimž je podřízen další vedoucí... Více

Jakým způsobem se budou posuzovat tyto vyšší nároky z hlediska sociálního a...

18.09.06

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (589/1992 Sb.) a zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (592/1992 Sb.) se změnila definice vyměřovacího základu zaměstnance. Tato... Více

Jaké jsou změny u pracovněprávních nároků zaměstnanců z pohledu daní ?

18.09.06

Novinkou vyplývající z nového zákoníku práce je, že zaměstnanci si mohou pracovněprávní nároky dohodnout i individuálně v pracovní nebo jiné smlouvě. Dle novely zákona o daních z příjmů jsou pak pro zaměstnavatele výdaje na tyto... Více

Pokud zaměstnavatel přizná resp. dohodne se zaměstnancem poskytnutí vyššího...

18.09.06

S novým zákoníkem práce se samozřejmě objevily i určité změny v zákoně o daních z příjmů. Tyto změny můžeme rozdělit na dvě hlavní oblasti – cestovní náhrady a pracovněprávní nároky dohodnuté v pracovní smlouvě. Nejprve k... Více