ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 258  |  Počet stran: 44

V souvislosti s přijetím nového zákoníku práce dochází ke zrušení výslovných...

12.10.06

Nový zákoník práce obsahuje výslovnou definici závislé práce a charakterizuje její jednotlivé znaky. Vztahy pracovněprávní jsou označeny jako vztahy při výkonu závislé práce. Tím jsou dány i jasné mantinely pro určení, co má být... Více

Zdá se, že po vstupu nového zákoníku práce v účinnost bude pozice...

12.10.06

Pozice zaměstnavatele, který bude mít zájem dát výpověď zaměstnanci z důvodu „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“, bude poněkud nejistá, zejména do doby vyjasnění... Více

Nový zákoník práce zrušil pojem „pracovní kázeň“. Jaký vliv má tato...

12.10.06

zákoník práce kázeň Je skutečností, že nový zákoník práce opravdu s pojmem pracovní kázeň dále nepracuje, což se promítá zejména do okolností, za nichž může být s pracovníkem rozvázán pracovní poměr, tj. tzv. kvalifikované výpovědní důvody... Více

Změnila se nějak právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

06.10.06

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou v novém zákoníku práce upraveny obdobným způsobem jako v současném. Přesto tu některé odlišnosti a dílčí upřesnění existují a na tyto bychom Vás rádi stručně upozornili. Pokud jde o dohodu... Více

Jsme společnost, která zaměstnává mnoho zaměstnanců na vedlejší pracovní...

06.10.06

Je pravdou, že nový zákoník práce nadále nepočítá s rozlišováním pracovních poměrů na pracovní poměry hlavní a pracovní poměry vedlejší. Podle současné právní úpravy platí, že koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je... Více

PPP a venkov

27.09.06

V termínu 20 -22 září 2006 se konala v Klášteře premonstrátů Teplá Národní konference o venkovu 2006, jejímž hlavním cílem bylo sjednocení venkova a uzavření partnerství mezi jeho aktéry.  Národní konferenci o venkovu byla zcela... Více