ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 261  |  Počet stran: 44

V naší firmě máme potřebu určitého počtu kvalifikovaných pracovníků pro...

06.12.06

V naší firmě máme potřebu určitého počtu kvalifikovaných pracovníků pro práci v noci. Naši zaměstnanci si stěžují, že příplatky, které jsou jim vypláceny ke mzdě, jsou příliš nízké a máme proto problém s náborem kvalifikovaných pracovníků... Více

V našem podniku jsou mzdy určovány platovými výměry, přičemž někteří...

05.12.06

Dosavadní úprava tuto možnost výslovně nepřipouští a přestože podobný postup je dnes běžně aplikován u značného počtu zaměstnavatelů, je právní základ takového postupu podle stávající úpravy poněkud sporný. Nový zákoník práce však v... Více

Vykonávám kvalifikovanou práci a přitom mi můj zaměstnavatel platí mzdu...

05.12.06

Postup zaměstnavatele není správný, pokud mzda zaměstnance nedosahuje alespoň výše minimálního mzdového tarifu stanoveného zákonem o mzdě č. 1/1992 Sb. a nařízením vlády č. 333/1993 Sb. Pod úrovní těchto tarifů není možné mzdu sjednat.... Více

Bude moci zaměstnanec nad rámec úrazového pojištění požadovat na...

15.11.06

Bude moci zaměstnanec nad rámec úrazového pojištění požadovat na zaměstnavateli náhradu nějaké škody ? Předně nutno říci, že úrazovým pojištěním nepokryta zůstane tzv. věcná škoda, kterou zaměstnanec při vzniku pracovního úrazu utrpí... Více

Bude dále zaměstnavatel nějak účinně motivován k předcházení vzniku...

15.11.06

Přestože by se z výše uvedeného mohlo na první pohled zdát, že zaměstnavatel již nebude nadále motivován ke zlepšování situace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (BOZP), jak již zmíněno, je nový zákon o úrazovém pojištění... Více

Bude mít ČSSZ možnost obracet se na zaměstnavatele v případě porušení jeho...

15.11.06

Zajímavou změnou oproti dosavadní úpravě je, že ČSSZ, respektive OSSZ budou mít velice omezenou možnost tzv. následného regresu vůči zaměstnavateli. Možnost následného regresu (t.j. právo ČSSZ/OSSZ na proplacení uskutečněných pojistných... Více