ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 250  |  Počet stran: 42

Zákaz narušování soukromí zaměstnance

25.10.06

Co nového v této oblasti přináší zákoník práce? Ustanovení § 316 nového zákoníku práce nepřináší do úpravy vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nic revolučně nového a v zásadě přebírá dosavadní právní stav, byť oproti absenci... Více

Mění se nějak z pohledu zaměstnavatele v nové právní úpravě zákoníku práce...

19.10.06

Nová právní úprava obsažená v ust. § 255 a § 256 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nijak principielně podmínky odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů nemění. Důležité je však si uvědomit, že zaměstnanec nově... Více

Co přináší nový zákoník práce v oblasti odpovědnosti zaměstnance za...

19.10.06

Nová právní úprava obsažená v ust. § 255 a § 256 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v podstatě principy odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů kopíruje (presumpce zavinění apod.), ale zároveň přináší diferenciaci... Více

Dochází v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce rovněž ke změně...

19.10.06

V současnosti stále platná úprava zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce stanoví odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů v ust. § 178 v rámci tzv. odpovědnosti zaměstnance ve zvláštních případech, jako je např. schodek na... Více

V souvislosti s přijetím nového zákoníku práce dochází ke zrušení výslovných...

12.10.06

Nový zákoník práce obsahuje výslovnou definici závislé práce a charakterizuje její jednotlivé znaky. Vztahy pracovněprávní jsou označeny jako vztahy při výkonu závislé práce. Tím jsou dány i jasné mantinely pro určení, co má být... Více

Zdá se, že po vstupu nového zákoníku práce v účinnost bude pozice...

12.10.06

Pozice zaměstnavatele, který bude mít zájem dát výpověď zaměstnanci z důvodu „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“, bude poněkud nejistá, zejména do doby vyjasnění... Více