ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 253  |  Počet stran: 43

Dosud zákoník práce upravoval tzv. hmotněprávní podmínky výpovědi a...

03.11.06

Institut zákazu výpovědi v situacích, které by pro zaměstnance znamenaly přílišnou tvrdost, je upraven obdobným způsobem jako v dosavadním zákoníku práce. Omezení tohoto zákazu výpovědi z důvodu organizačních změn spočívajících ve zrušení... Více

Dochází k nějaké úpravě práva zaměstnance na odstupné ?

02.11.06

Odstupné přísluší zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodů organizačních změn nebo dohodou z týchž důvodů nejméně ve výši trojnásobku (dosud dvojnásobku) průměrného výdělku zaměstnance. Skončí-li zaměstnanec pracovní... Více

Jak je to v novém zákoníku práce s výpovědními důvody ?

02.11.06

V úpravě skončení pracovního poměru se v zásadě přebírá úprava dosavadního zákoníku práce, která odpovídá i mezinárodně uznávaným standardům. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.... Více

Zákaz narušování soukromí zaměstnance

25.10.06

Co nového v této oblasti přináší zákoník práce? Ustanovení § 316 nového zákoníku práce nepřináší do úpravy vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nic revolučně nového a v zásadě přebírá dosavadní právní stav, byť oproti absenci... Více

Mění se nějak z pohledu zaměstnavatele v nové právní úpravě zákoníku práce...

19.10.06

Nová právní úprava obsažená v ust. § 255 a § 256 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nijak principielně podmínky odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů nemění. Důležité je však si uvědomit, že zaměstnanec nově... Více

Co přináší nový zákoník práce v oblasti odpovědnosti zaměstnance za...

19.10.06

Nová právní úprava obsažená v ust. § 255 a § 256 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v podstatě principy odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů kopíruje (presumpce zavinění apod.), ale zároveň přináší diferenciaci... Více