ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 258  |  Počet stran: 44

Závěrečné shrnutí k problematice nového ZP

20.12.06

Nový zákoník práce - závěr V uplynulých týdnech jsme se v právní poradně zabývali dotazy čtenářů směřujícími k novému zákoníku práce. Přijetí nového zákoníku práce totiž znamená významný zásah do právní řádu České republiky, neboť mění... Více

Doslechl jsem se, že prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnance bude...

14.12.06

Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., který jako celek nabývá účinnost dnem 1.ledna 2007, a který byl po vyhraněném politickém střetu o jeho obsah nakonec přijat na sklonku uplynulého volebního období, skutečně v § 192 stanoví, že... Více

Vánoční seminář v hotelu Marriott

08.12.06

Praktické dopady nového zákoníku práce Praktické dopady nového zákoníku práce bylo téma, které si partner naší advokátní kanceláře JUDr. Karel Zuska zvolil pro přednášku na tradičním předvánočním semináři pořádaném společností KPMG Česká... Více

V naší firmě máme potřebu určitého počtu kvalifikovaných pracovníků pro...

06.12.06

V naší firmě máme potřebu určitého počtu kvalifikovaných pracovníků pro práci v noci. Naši zaměstnanci si stěžují, že příplatky, které jsou jim vypláceny ke mzdě, jsou příliš nízké a máme proto problém s náborem kvalifikovaných pracovníků... Více

V našem podniku jsou mzdy určovány platovými výměry, přičemž někteří...

05.12.06

Dosavadní úprava tuto možnost výslovně nepřipouští a přestože podobný postup je dnes běžně aplikován u značného počtu zaměstnavatelů, je právní základ takového postupu podle stávající úpravy poněkud sporný. Nový zákoník práce však v... Více

Vykonávám kvalifikovanou práci a přitom mi můj zaměstnavatel platí mzdu...

05.12.06

Postup zaměstnavatele není správný, pokud mzda zaměstnance nedosahuje alespoň výše minimálního mzdového tarifu stanoveného zákonem o mzdě č. 1/1992 Sb. a nařízením vlády č. 333/1993 Sb. Pod úrovní těchto tarifů není možné mzdu sjednat.... Více