Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Změna zákona o investičních pobídkách

21.10.19

Dne 6. září 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 72/2000 Sb, o investičních pobídkách a změně některých dalších zákonů (dále jen „novela“), která tvoří základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Novela přináší kompetenční... Více

Zrušení karenční doby, předstíraná práceneschopnost a možnosti zaměstnavatele

17.07.19

S účinností od 1. července 2019 se novelou zákoníku práce[1] ruší tzv. třídenní karenční doba. Zaměstnavatelé pak budou povinni zaměstnancům v dočasné pracovní neschopnosti vyplácet náhradu mzdy již od první zameškané směny, a nikoliv až... Více

Částečné zrušení apostilování v rámci Evropské unie

09.07.19

Více než devítileté intenzivní snahy Evropské unie o zjednodušení dosavadního systému uznávání veřejných listin v cizině byly (aspoň částečně) završeny dne 16. února 2019, kdy vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU... Více

Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím

02.07.19

Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (dále též „novela“), přičemž část patnáctá tohoto zákona novelizuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném... Více

Dne 1. ledna 2020 bude spuštěna eNeschopenka, prezident již podepsal novelu...

24.06.19

Po schválení vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění Poslaneckou sněmovnou (dne 10. května 2019) a Senátem (dne 12. června 2019) byla tato novela doručena prezidentovi republiky, který ji dne 18. června 2019 podepsal. Podle této novely... Více

Bagatelní porušení dotačních podmínek může být porušením rozpočtové kázně

28.01.19

Až donedávna nebyla jednoznačně zodpovězena otázka, zda každé porušení dotačních podmínek, třebaže by bylo méně závažné a neznamenalo ohrožení účelu dotace, zakládá porušení rozpočtové kázně či nikoliv. Zde se totiž nabízí úvaha, zda by například... Více