Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 284  |  Počet stran: 48

Sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou změnily majitele.

07.02.20

AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI poskytovala v právní poradenství majiteli společnosti CRYSTALITE BOHEMIA a.s., přednímu českému výrobci a vývozci bezolovnatého nápojového a dekoračního skla ze Světlé nad Sázavou v souvislosti s prodejem 100 % akcií a... Více

Ústavní soud se vyjádřil k uplatňování zásady subsidiarity trestní represe a...

04.12.19

Ústavní soud dne 5. 11. 2019 vydal rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 474/19, kterým vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky, když dospěl k závěru, že rozhodnutími nižších soudů v její trestní věci byla porušena zásada subsidiarity trestní represe a... Více

Nové limity pro nadlimitní zakázky budou od ledna a budou nižší

02.12.19

Limity rozlišující podlimitní veřejné zakázky od nadlimitních veřejných zakázek se od 1. ledna 2020 sníží, zadavatelé tedy budou nadlimitní zadávací řízení vyhlašovat častěji než dosud. Více

Naše advokátní kancelář opět mezi doporučovanými kancelářemi v rámci PFR 2019

05.11.19

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři opět získala za výsledky dosažené v roce 2018-2019 ocenění jako doporučovaná advokátní kancelář pro kategorii veřejných zakázek a zařadila se tak mezi 15 nejelpších kanceláří v tomto oboru. Více

Změna zákona o investičních pobídkách

21.10.19

Dne 6. září 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 72/2000 Sb, o investičních pobídkách a změně některých dalších zákonů (dále jen „novela“), která tvoří základní rámec podmínek pro poskytování investičních pobídek. Novela přináší kompetenční... Více

Zrušení karenční doby, předstíraná práceneschopnost a možnosti zaměstnavatele

17.07.19

S účinností od 1. července 2019 se novelou zákoníku práce[1] ruší tzv. třídenní karenční doba. Zaměstnavatelé pak budou povinni zaměstnancům v dočasné pracovní neschopnosti vyplácet náhradu mzdy již od první zameškané směny, a nikoliv až... Více