Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 286  |  Počet stran: 48

Mělo by být s ohledem na protiústavnost ust. § 14e odst. 4 RP až do 23. 9....

09.09.15

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/14, ze dne 16. 6. 2015, vyhlášeném ve Sbírce zákonů dne 23. 7. 2015 pod č. 177/2015 Sb. (dále je „Nález“) shledal, že výluka ze soudního přezkumu zakotvená v ust. § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o... Více

Nové vymezení zakázaných prací privilegovaných skupin zaměstnanců

01.09.15

1. září 2015 nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 180/2015 Sb., která vymezuje práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po... Více

Shrnutí závěrů semináře „Právní minimum pro příjemce dotací“

28.08.15

Seminář, který pořádala společnost alevia s.r.o. ve spolupráci s naší advokátní kanceláří dne 25.8.2015, byl zaměřen na aktuální otázky spojené s postavením příjemce dotace z prostředků Strukturálních fondů EU (SF EU) v programovém... Více

Kurzarbeit v ČR - pouze výjimečné a zatím v reálné praxi nicneřešící...

12.08.15

Senát dne 23.7.2015 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tzv. kurzarbeit představuje jednu ze změn, které by tato novela měla zavést. Návrh byl dne 30.7.2015 doručen prezidentovi ČR k podepsání. Více

Výkon cizozemského soudního rozhodnutí dle nařízení Brusel I a Brusel I bis ...

07.08.15

Dne 10. ledna 2015 vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropské unie o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, tzv. „nařízení Brusel I bis“[1], a nahradilo úpravu obsaženou v předchozím... Více

K dopadům nálezu Ústavního soudu ÚS Pl. ÚS 12/14 ze dne 16. 6. 2015

03.08.15

Příjemcům dotací obecně svitla v červnu 2015 nová naděje. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/14 („Nález“) ve věci postupu podle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění účinném do 19. 2. 2015, přivítala též odborná... Více