Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Novinky

Celkem záznamů: 284  |  Počet stran: 48

Zákaz konkurence u kapitálových obchodních společností v novele zákona o...

23.06.20

V rámci novely ze dne 13. 2. 2020, vyhlášené ve Sbírce zákonů jako zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen... Více

Příspěvek státu na nájemné podnikatelům (program „Covid- Nájemné“)

08.06.20

Vláda České republika projednala dotační program připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pod názvem „COVID – Nájemné“. Uvedený program má pomoci podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními v důsledku pandemie Covid- 19 zakázán prodej... Více

Mimořádné moratorium jako krizové insolvenční opatření ke zmírnění dopadů...

04.06.20

Dne 24. 4. 2020 došlo k nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o... Více

Odklad povinnosti některých dlužníků podat dlužnický insolvenční návrh

20.05.20

V souvislosti s výskytem epidemie koronaviru a přijatými mimořádnými opatřeními, které měly markantní dopad nejen na podnikatelskou sféru, vyvstala ve společnosti potřeba reagovat na důsledky těchto přijatých opatření, a proto byl přijat... Více

Novela ZOK: společnost s ručením omezeným – část 3.

07.05.20

Dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související... Více

Novela ZOK: společnost s ručením omezeným – část 2.

21.04.20

Dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2020 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (dále jen „ZOK“), a další související... Více