Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Nové limity pro nadlimitní zakázky budou od ledna a budou nižší

2. prosinec 2019

Limity rozlišující podlimitní veřejné zakázky od nadlimitních veřejných zakázek se od 1. ledna 2020 sníží, zadavatelé tedy budou nadlimitní zadávací řízení vyhlašovat častěji než dosud.

Limity rozlišující podlimitní veřejné zakázky od nadlimitních veřejných zakázek ve smyslu ust. § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v České republice stanovuje vláda svým nařízením. Aktuálně jde o nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, které bylo naposledy novelizováno dne 22. prosince 2017 nařízením vlády č. 471/2017 Sb., s účinností od 1. ledna 2018.

Tyto limity se mění s dvouletou periodicitou díky nařízení Evropské komise v přenesené působnosti, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek, a jsou stanoveny v měně euro. Komise následně vydává i sdělení, kterým se stanoví odpovídající hodnoty finančních limitů v národních měnách jiných než euro podle směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES. Jinak tomu není ani letos. Příslušné sdělení vydané Komisí k limitům, které budou pro ČR účinné od 1. ledna 2020, nese označení 2019/C 370/01.

A jaké limity se nás od ledna týkají? Níže uvádíme nejčastěji využívané:

Nové limity podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU

  • u veřejných zakázek na stavební práce bude limit 5 350 000 EUR, tedy 137 366 600 Kč,
  • u veřejných zakázek na dodávky a služby zadávaných ústředními orgány státní správy a u soutěží o návrh pořádaných takovými orgány; pokud jsou veřejné zakázky na dodávky zadávány veřejnými zadavateli, kteří působí v oblasti obrany, platí tento finanční limit pouze pro veřejné zakázky týkající se výrobků uvedených v příloze III směrnice č. 2014/24/EU a bude ve výši 139 000 EUR, tedy 3 568 964 Kč,
  • u veřejných zakázek na dodávky a služby zadávaných veřejnými zadavateli na nižší úrovni a u soutěží o návrh pořádaných takovými zadavateli; tento finanční limit se vztahuje i na veřejné zakázky na dodávky zadávané ústředními orgány státní správy, které působí v oblasti obrany, pokud tyto veřejné zakázky zahrnují výrobky neuvedené v příloze III směrnice č. 2014/24/EU, a bude ve výši 214 000 EUR, tedy 5 494 664 Kč.

Nové limity pro sektorové veřejné zakázky (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU)

  • 428 000 EUR, tedy v přepočtu 10 989 328 Kč, u zakázek na dodávky a služby, jakož i u soutěží o návrh,
  • 5 350 000 EUR, tedy 137 366 600 Kč, u zakázek na stavební práce.

Dosavadní limity se tedy budou snižovat.

Mgr. Jana Kralovianska

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI