Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Dne 1. ledna 2020 bude spuštěna eNeschopenka, prezident již podepsal novelu zákona o nemocenském pojištění

24. červen 2019

Po schválení vládního návrhu novely zákona o nemocenském pojištění Poslaneckou sněmovnou (dne 10. května 2019) a Senátem (dne 12. června 2019) byla tato novela doručena prezidentovi republiky, který ji dne 18. června 2019 podepsal. Podle této novely zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) od 1. ledna 2020 ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému, který umožní vystavovat rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení o nařízení karantény v elektronické podobě (tzv. eNeschopenku). Tato novela přispívající k modernizaci veřejné správy výrazně zjednoduší předávání informací mezi nemocnými zaměstnanci, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.

Po mnoha diskuzích uspořádaných Ministerstvem práce a sociálních věci byla přijata novela, která zohledňuje požadavky lékařů, zaměstnavatelů i Ministerstva zdravotnictví. Zaměstnavatelé zejména ocení tzv. proaktivní notifikace, tj. možnost zaslat elektronicky žádost ČSSZ o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u svých zaměstnanců. Požádá-li si zaměstnavatel, pak obdrží notifikaci ve chvíli, kdy lékař odešle zprávu příslušné OSSZ. Lékaři zase ocení možnost jednoduchého autorizovaného ověření identity prováděného stejnými prostředky jako ve zdravotnictví. Ačkoliv byl původně navrhován postupný náběh zavedení eNeschopenky, bylo v návaznosti na zmíněná jednání rozhodnuto o spuštění eNeschopenky v jediném kroku.

Ačkoliv si zaměstnavatel může na portálu ČSSZ vyžádat elektronické zasílání notifikací o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, jak je uvedeno výše, zaměstnancům nadále zůstává povinnost svého zaměstnavatele neprodleně informovat o pracovní neschopnosti, a to v souladu se zavedenými interními postupu u jednotlivých zaměstnavatelů. Novelou se dále rozšiřuje okruh údajů, které orgány nemocenského pojištění musí zaměstnavatelům sdělit o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců, zaměstnavatel si tak na portálu ČSSZ bude moci zjistit nezbytné informace včetně povolených vycházek a místa, kde se má zaměstnanec během dočasné pracovní neschopnosti nacházet.

AK HOLEC, ZUSKA & Partneři

Mgr. Michaela Langerová