Úvod  |  Publikace  |  Novinky

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. - transformace právní formy

3. leden 2019

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že k 1. lednu 2019 byla do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 307191 zapsána k výkonu advokacie HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o., IČO: 07759711, DIČ: CZ07759711, která se ke stejnému dni stala právním nástupcem HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI, sdružení advokátů, IČO: 66231051, DIČ: CZ5912220776.

Adresa sídla kanceláře, webová stránka, kontaktní osoby, telefony a e-mailová spojení, stejně jako i bankovní spojení zůstávají transformací právní formy kanceláře beze změny.