Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Nový trestný čin „maření spravedlnosti“ byl dne 19.9.2018 schválen Poslaneckou sněmovnou

20. září 2018

Vědomé předložení padělaného nebo pozměněného důkazního prostředku za účelem zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo jeho předložení v takovém řízení, včetně samotného padělání nebo pozměnění důkazního prostředku, je stále, s výjimkou znaleckého posudku či veřejné listiny, v České republice beztrestné. A právě beztrestnost uvedeného jednání by se měla mimo jiné změnit novelou trestního zákoníku, která mimo jiné zavádí nový trestný čin nazvaný maření spravedlnosti.

Předložení padělaného nebo pozměněného důkazního prostředku je již postihováno například na Slovensku či v Německu. S ohledem na dostupné statistiky slovenského Ministerstva spravedlnosti se dle důvodové zprávy návrhu nepředpokládá, že zavedením trestného činu maření spravedlnosti dojde k významnému zatížení orgánů činných v trestním řízení. Vláda coby předkladatel návrhu doufá, že nový trestný čin bude mít spíše odrazující efekt a bude postupně snižovat počet případů předkládání pozměněných či padělaných důkazních prostředků v trestním či jiném soudním řízení.

Díky přijatému pozměňovacímu návrhu poslankyně Heleny Válkové se však nebude padělání nebo pozměnění vztahovat na jakýkoliv důkazní prostředek, avšak pouze na věcné
či listinné důkazní prostředky, které budou mít podstatný význam pro rozhodnutí. Takovými důkazními prostředky mohou být například smlouvy se zfalšovaným podpisem, antedatované smlouvy, pozměněné fotografie či data. Otázku podstatného významu pro rozhodnutí bude nutné vždy posoudit podle okolností daného konkrétního případu.

Úsilím zejména Představenstva České advokátní komory a Ústavněprávního výboru byl z původního návrhu vypuštěn původní druhý odstavec, který za svádění ke spáchání trestného činu křivého obvinění, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku nebo křivého tlumočení zaváděl až dvouletý trest, a to převážně s odůvodněním možného zneužití takového ustanovení a nevysvětleného opuštění akcesority, která je zásadou institutu účastenství v užším smyslu.

Z původního znění návrhu byla rovněž vypuštěna možnost nařídit odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu v případě vedení trestního řízení pro trestný čin maření spravedlnosti, které by dle odůvodnění pozměňovacího návrhu umožňovaly tak výrazný a neúměrný zásah do soukromí.

Návrh, který reflektuje mezinárodní závazky České republiky vyplývající mimo jiné z Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, byl ve středu 19.9.2018 schválen Poslaneckou sněmovnou a nyní putuje k projednání do Senátu.

AK HOLEC, ZUSKA & Partneři