Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Letní škola v oblasti právního rámce výzkumu, vývoje a inovací

30. srpen 2017

Ve dnech 29. až 31. 8. se v centru Akademie věd v Třešti konal již 4. ročník Letní školy v oblasti právního rámce výzkumu, vývoje a inovací, tentokrát s názvem Výzvy pro verejné vysoké školy v roce 2017.

Za naši AK byl již tradičním odborným garantem a lektorem prvního dne Karel Zuska. Účastníci z řad vedení vysokých škol a fakult probrali aktuální témata, zaměrená zejmena na právní prostredí poskytování dotací ve světle nejnovější soudní judikatury, problematiku podilů a účastí veřejných vyskoých škol na tretích osobách a na otázky veřejné podpory VVI vcetně nového seznamu výzkumných organizací.