Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Návrh novely zákoníku práce – zavedení ošetřovatelské dovolené

10. únor 2017

Dne 24. ledna 2017 skupina poslanců předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), která má zavést tzv. ošetřovatelskou dovolenou.

Cílem tohoto nového institut je umožnit zaměstnancům pečovat o rodiče nebo prarodiče (své, manželovy/činy či registrovaného partnera), kteří mají stupeň těžké či úplné závislosti na péči jiné osoby. Podmínkou poskytnutí ošetřovatelské dovolené má podle novely být skutečnost, že zaměstnanec je u zaměstnavatele v pracovním poměru alespoň jeden rok. Ošetřovatelská dovolená by pak mohla zaměstnanci být poskytnuta po dobu trvání pracovního poměru pouze jednou, a to nejdéle na dobu dvou let. Po dobu ošetřovatelské dovolené by zaměstnanci nenáležela náhrada mzdy ani platu, ale zdravotní pojištění by za tuto pečující osobu platil stát podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Podle důvodové zprávy tato novela reaguje na stárnutí populace a chce podpořit péči o staré či vážně nemocné lidi v rámci jejich rodiny, což by v konečném důsledku mělo snížit požadavky vůči různým veřejným institucím zaměřeným na péči o staré lidi a zároveň posílit rodinné vztahy.

I přestože má ošetřovatelská dovolená některé obdobné rysy jako dovolená rodičovská, zaměstnanec čerpající ošetřovatelskou dovolenou by požíval menší rozsah ochrany. Tak například zaměstnanec na ošetřovatelské dovolené by nebyl chráněn proti rozvázání pracovního poměru ustanoveními zákoníku práce o ochranné době. Důvodem výše uvedených různých omezení ošetřovatelské dovolené (nižší míra ochrany, podmínka dlouhodobosti pracovního poměru zaměstnance a neexistence nároku na náhradu mzdy či platu) je podle důvodové zprávy snaha zabránit možnému zneužívání ošetřovatelské dovolené a nepřiměřenému zatížení zaměstnavatelů.

Konkrétní datum, od kdy by tato novela měla být účinná, nebylo navrženo, ani není známo z jiných zdrojů.

Mgr. Hedvika Klímová, advokátní koncipient

Holec, Zuska & partneři