Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Úspěšné semináře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

18. duben 2016

Naše kancelář ve spolupráci se vzdělávací společností alevia s.r.o. uspořádala 2 vstupní semináře (5.4. Brno a 12.4. Praha) k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek pro zástupce výzkumných organizací z řad vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších zájemců.

. Semináře byly pojaty netradičně formou kontrolních dotazů, které si musí položit každý potenciální zadavatel, ale též kontrolní orgán, sledující soulad postupu zadavatele se zákonem, a to ve všech stádiích zadávacího řízení. Největší rizika byly identifikována ve stádiu přípravy zadávacího řízení, kdy opomenutí některých otázek může přivodit nevratný stav s dopadem na porušení zákona či příslušných pravidel pro výběr dodavatelů v projektech financovaných z ESIF. Semináře se těšily značnému zájmu, a proto budou zejména na podzim tohoto roku pořádány přímo některých institucích, které o ně projeví zájem.