Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnance v práci, jestliže se chce starat o svého nemocného part

30. listopad 1999

Současný zákoník práce vyjmenovává mezi osobními překážkami v práci na straně zaměstnance i překážku z důvodu ošetřování „jiného člena rodiny“. Pojem „člen rodiny“ není zákoníkem práce definován, při výkladu se tedy v praxi nejčastěji vychází z nařízení, kterým se provádí zákoník práce (č. 108/1994 Sb., bod 4 přílohy), který mj. vyjmenovává i druha. Nový zákoník nahradil pojem „člen rodiny“ pojmem „jiný člen domácnosti podle § 115 občanského zákoníku“, tím došlo k faktickému rozšíření okruhu osob, při jejichž ošetřování musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Domácnost tvoří všechny fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Není tedy pochyb o tom, že partner ve smyslu registrovaného partnerství mezi tyto osoby patří za předpokladu, že partneři spolu trvale žijí.
Ošetřování nebo péče o jinou fyzickou osobu patří mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Podle nové právní úpravy nemocenského pojištění má náležet zaměstnanci tzv. ošetřovné. Podmínky nároku na ošetřovné a jeho výši upravuje zákon o nemocenském pojištění. Zaměstnanci, který se stará o jiného člena domácnosti, tedy nenáleží mzda, náhrada mzdy ani nemocenské.
Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanec není povinen žádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna v souvislosti s překážkou v práci, postačuje pouze její prokázání.

Anna Bartůňková
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři