ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  Publikace  |  Novinky

Plošné zvýšení mezd

4. březen 2006

Pracovněprávní nároky lze v souladu se zákoníkem práce upravit vnitřním předpisem zaměstnavatele, což se však netýká nároků mzdových a nároků na cestovní náhrady

Od začátku druhého kalendářního čtvrtletí roku 2006 by naše společnost chtěla zvýšit plošně mzdy všem svým zaměstnancům v rozsahu o 2% až 5% podle jednotlivých druhů prací, ale jelikož máme několik desítek provozoven v celé republice a přes 500 zaměstnanců, chtěli bychom se vyhnout uzavírání dodatků k pracovním smlouvám či individuálním platebním výměrům. Lze provést takové plošné zvýšení ještě jiným způsobem?

Z vašeho dotazu chápu, že jste co do počtu zaměstnanců poměrně veliká společnost, a proto by se dalo očekávat, že u Vás byla založena odborová organizace. Přesto se o této skutečnosti nezmiňujete a předpokládám, že kdyby u Vás odbory působily, byl by systém odměňování Vašich zaměstnanců řešen v kolektivní smlouvě. Ve své odpovědi tedy vycházím z předpokladu, že jste jednou z mála větších společností, u kterých odbory nepůsobí.
Pracovněprávní nároky lze v souladu se zákoníkem práce upravit vnitřním předpisem zaměstnavatele, což se však netýká nároků mzdových a nároků na cestovní náhrady. Vydání vnitřního předpisu v oblasti mezd je připuštěno zvláštním právním předpisem, v tomto případě zákonem o mzdě. Zákon o mzdě umožňuje zaměstnavateli odměňování zaměstnanců resp. poskytování mezd upravit jediným vnitřním mzdovým předpisem pro všechny zaměstnance, má však povinnost umožnit jim to tohoto vnitřního mzdového předpisu nahlížet. Tento postup však pro případ Vaší společnosti s ohledem na uvedení výše mezd v pracovních smlouvách uplatnit nelze.
Podle našeho názoru je možné, aby Vaše společnost vydala písemný vnitřní mzdový předpis, ve kterém ustanoví procentuální navýšení mezd pro jednotlivé druhy práce, které se u zaměstnanců Vaší společnosti vyskytují. V této souvislosti však musím vyslovit jistou obavu, která by mohla nastat v souvislosti s případnou potřebou zrušení takového předpisu např. s ohledem na nepříznivé hospodářské výsledky Vaší společnosti v následujících letech. Proto považuji za vhodné nezvyšovat zaměstnancům mzdy explicitně, ale přiznat jim vnitřním předpisem např. odměny dosahující výše odpovídající chystanému zvýšení mezd. Takto vyplácenou nenárokovou složku pak bude možné kdykoli jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele dle potřeby zrušit.

Pavel Medek

HOLEC, ZUSKA & Partneři