Úvod  |  O nás  |  Partneři  |  Iva Valová

Iva Valová

Sekce obchodní a korporátní právo, obchodní smlouvy, nemovitosti

Mgr. Iva Valová, absolvovala v roce 2000 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a na Právnické fakultě Univerzity v Padově v Itálii vystudovala obory Právo EU a Mezinárodní právo veřejné. Advokátní zkoušky složila v roce 2003. Před svým příchodem působila v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters, v.o.s., jako advokátní koncipientka a advokátka. Je vedoucí sekce obchodního a korporátního práva a sekce nemovitostí. Specializuje se na právo obchodních společností, fúze a akvizice, cenné papíry, právně-závazkovou agendu a nemovitosti. Má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právního poradenství zejména nadnárodním korporacím v oblasti zakládání podnikatelských aktivit v ČR, správy korporátní agendy, dodavatelsko-odběratelských vztahů, všeobecných obchodních podmínek, smluv v oblasti marketingu a reklamy, (pod)nájemních smluv, kupních smluv a věcných břemen a účastí na transakcích různých typů akvizic mezinárodního i tuzemského rozměru (převod podniku, převod majetkových účastí na obchodních společnostech, fúze apod.). Jejím pracovním jazykem je kromě češtiny, angličtina a italština, má i aktivní znalost francouzštiny.

  • Evidenční číslo ČAK 10094
  • 71331301
  • ID datové schránky ek4f2j4
Iva Valová

Osobní kontakty