ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  O nás  |  Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři („Advokátní kancelář“) respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Jako návštěvník těchto webových stránek nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje. Tyto webové stránky shromažďují pouze osobní údaje uživateli dobrovolně vložené. Mezi tyto údaje patří, mimo jiné, jméno, pracovní zařazení, adresa společnosti, emailová adresa a telefonní či faxové číslo. Advokátní kancelář tyto údaje využije pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Advokátní kancelář příležitostně může uvedené informace použít k tomu, aby se s Vámi spojila či k dokonalejšímu zjištění Vašich potřeb a následnému zlepšení služeb Advokátní kanceláře. Poskytnuté údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Advokátní kancelář jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, oprávněna zpracovávat Vaše osobní data, které jí poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem.

Souhlasím s tím, aby Advokátní kancelář v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala mnou vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení služeb a ke statistickým účelům. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasím rovněž, aby mi byla prostřednictvím mého elektronického kontaktu, který jsem vložil/a do určených formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k těmto osobním údajům, jsem oprávněn/a je opravit a dále že disponuji oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákoně uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Tento můj souhlas uděluji na dobu 10-ti let s tím, že jej mohu kdykoliv předtím odvolat telefonicky, e-mailem, popřípadě písemně na kontaktních číslech a/nebo adresách Advokátní kanceláře uvedených na těchto webových stránkách. Tam můžete získat informace o Vámi poskytnutých osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, viz předchozí odstavec.

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči Advokátní kanceláři za účelem zlepšení jejích služeb.

(Tyto webové stránky využívají soubory cookie, aby webové stránky přizpůsobily Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webové stránky uloží na váš pevný disk při vstupu na tyto webové stránky. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webových stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Tyto webové stránky/server mohou kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě těchto webových stránek opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobně určitelné identifikační údaje.

Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tyto webové stránky obsahují.)