ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  O nás  |  Manažeři  |  Michaela Hájková

Michaela Hájková

Všeobecné korporátní poradenství, sporová agenda, pracovní a trestní právo

Michaela Hájková vystudovala magisterský studijní program v oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. V roce 2013 získala titul doktorky práv (oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení) tamtéž. Již v rámci studií absolvovala Michaela Hájková roční studijní pobyt (2009-2010) na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, kde posléze v roce 2015 získala titul LL.M. z německého práva (specializační zaměření na pracovní právo). Od roku 2014 je Michaela Hájková externí doktorandkou (Ph.D. program) na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátní zkoušky složila Michaela Hájková v roce 2013.

V Advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA a Partneři působí Michaela Hájková od ukončení svého studia v roce 2010, kdy se podílela mimo jiné na rozsáhlé analytické práci zpracované pro Ministerstvo práce a sociálních věcí o financování sociálních služeb v kontextu evropských předpisů, nebo obdobné práci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tématu pracovněprávních vztahů v oblasti vědy a výzkumu. Vzhledem ke své jazykové vybavenosti poskytuje Michaela Hájková od počátku svého působení v Advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA a Partneři všeobecné korporátní poradenství zejména zahraničním klientům, zkušenosti má i z oblasti fúzí, akvizic a due diligence. V současné době se Michaela Hájková ve své praxi zaměřuje především na pracovní právo, poradenství související s rekodifikací soukromého práva a sporovou agendu.

Michaela Hájková se mimo výkon advokacie věnuje i pro bono aktivitám, kdy působí jako právní poradkyně Bílého kruhu bezpečí, o.s., jenž poskytuje pomoc obětem kriminality.

Michaela Hájková vedle rodné češtiny hovoří německy, španělsky, francouzsky a anglicky. Ve všech uvedených cizích jazycích absolvovala i specializované jazykové kurzy na Právnické fakultě UK, zaměřené na právní terminologii, v případě německého a španělského jazyka má zkušenosti i s překlady právnických textů.

-  Evidenční číslo 15403

-  IČO 02473402

-  ID datové schránky zb3ava5

Michaela Hájková

Osobní kontakty

Michaela Hájková profile via LinkedIn