ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  O nás  |  Manažeři  |  Šárka Zusková

Šárka Zusková

Mediace, mediátorka zapsaná v seznamu mediátorů vedeném MSČR, rozhodkyně RS při HKČR a AKČR, členka sekce ADR ČAK

JUDr. Šárka Zusková získala doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátkou a členkou České advokátní komory. Ve své mnohaleté praxi v předních pražských advokátních kancelářích působila jako advokát v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva, podílela se na realizaci tuzemských i mezinárodních obchodních akvizic a poskytovala komplexní právní servis řadě významných klientů, včetně jejich zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních.

V roce 2004 byla zapsána na listinu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako rozhodce se podílela na rozhodování desítek tuzemských i zahraničních sporů a zúčastnila se mnoha konferencí a seminářů věnovaných této problematice. Od roku 2011 se, vedle rozhodování sporů v rozhodčím řízení, aktivně věnuje i mediaci jako další z metod mimosoudního řešení sporů. V roce 2012 úspěšně složila zkoušky z mediace a patří k prvním mediátorům zapsaným v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. V následujících letech absolvovala semináře a workshopy tuzemských i zahraničních lektorů se zaměřením na vyjednávání a mediaci v obchodních věcech.

Je členkou sekce ADR České advokátní komory.

Hovoří anglicky, pasivně německy a rusky.

Evidenční číslo ČAK 06915

ID datové schránky ypkehwq

Šárka Zusková

Osobní kontakty