ePravo: Právnická firma roku 2012
Vítěz v kategorii práva duševního vlastnictví. Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2013
Doporučovaná kancelář pro oblast pracovního práva a veřejné zakázky
ePravo: Právnická firma roku 2014
Velmi doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví a doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2015
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2016
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví, práva informačních technologií a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2017
Doporučovaná kancelář pro oblast právo duševního vlastnictví a pro oblast veřejných zakázek
ePravo: Právnická firma roku 2013-2016
Opakovaně doporučovaná kancelář pro právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, právo informačních technologií a pracovní právo.
Asociace PPP
Ocenění kanceláře za přínos rozvoji PPP v letech 2007, 2009 a 2011.
Úvod  |  O nás  |  Manažeři  |  Karel Masopust

Karel Masopust

Sekce public procurement, vodohospodářské projekty, sociální služby

Mgr. Karel Masopust absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010. V roce 2013 složil advokátní zkoušky. V advokátní kanceláři působí od ukončení svého studia v roce 2010.

V advokátní kanceláři řídí sekci public procurement, vodohospodářské projekty a sociální služby. Mezi hlavní oblasti, kterými se Karel zabývá, patří problematika spolupráce veřejného a soukromého sektoru včetně přípravy koncesních smluv a celkové právní poradenství pro veřejnou sféru. Karel se ve své praxi specializuje na zadávání veřejných zakázek a koncesí, provádění kontrol a auditů veřejných zakázek, zastupování osob a institucí ve správních a soudních sporech o poskytnutí a vyplacení dotace, problematiku registru smluv a dále také obchodněprávní konzultace pro veřejný sektor včetně otázek odpovědnosti statutárních orgánů. Karel měl možnost během své praxe poskytovat poradenství nejenom řadě českých univerzit (Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Jihočeská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a dalším) a jiným veřejnoprávním subjektům (města, kraje), ale i soukromým subjektům při jejich aktivitách v rámci veřejného práva. Jeho pracovním jazykem je kromě češtiny i angličtina.

  • Evidenční číslo ČAK 15435
  • 01052012
  • ID datové schránky trjaz46


Karel Masopust

Osobní kontakty

Karel Masopust profile via LinkedIn