Profesionální přístup

Služby poskytujeme na nejvyšší profesionální úrovni celé řadě nadnárodních, mezinárodních i domácích společností, stejně tak jako organizacím / institucím veřejného sektoru. Kancelář angažuje pouze zkušené odborníky z řad advokátů, patentových zástupců a daňových poradců a vysoké nároky klade i na advokátní koncipienty a ostatní zaměstnance.

Více

Stabilita a zkušenosti

Již přes 20 let jsme renomovanou advokátní kanceláří zaměřenou na komplexní právní a poradenské služby podnikajícím subjektům soukromého i veřejného sektoru. Naši klienti oceňují především skutečnost, že za vyřizování jejich záležitostí v kanceláři osobně zodpovídají profesionálové s bohatými zkušenostmi v českém / evropském právním prostředí.

Více

Multidisciplinarita

Zakázky multidiciplinární povahy řešíme zapojením renomovaných auditorských a daňově-poradenských společností a dalších specializovaných subjektů.  Takto sestavené teamy odborníků lze využít např. pro rozsáhlá forenzní šetření, pro předprodejní / předakviziční služby typu due diligence v rámci fůzí, akvizic a restrukturalizací,  ale i transakcí s majetkem, včetně rozmanitých transakcí s nemovitostmi či při komplikovaných stavebních zakázkách.

Více

Mezinárodní rozsah

Při uspokojování mezinárodních potřeb našich klientů nabízíme potenciál mezinárodní sítě právních kanceláří International Alliance of Law Firms. Při obsluze právních potřeb subjektů operujících na trhu  České republiky i v širším prostoru střední a východní Evropy, zejména pak na Slovensku udržujeme nadto úzké pracovní kontakty s řadou mezinárodních advokátních kanceláří.

Více

Novinky

International Alliance of Law Firms Portál Věda a výzkum  

Kurzarbeit v rámci rozšíření programu ochrany zaměstnanosti „Antivirus“

27.03.20 | Novinky

Obě komory Parlamentu dne 24. 3., resp. 25. 3. 2020 schválily ve stavu legislativní nouze vládní návrhy zákonů, které mají pomoci a ochránit další podnikatelské subjekty, na něž dopadly omezení v důsledku epidemie koronaviru. Jedním z těchto opatření, které má pomoci zaměstnavatelům v této nelehké situaci, aby nemuseli přistoupit k propouštění svých zaměstnanců, je schválení kurzarbeitu. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat vyplacené finanční prostředky, přičemž výše kompenzace jsou upraveny v rámci jednotlivých režimů, o které byl stávající program Ministerstva práce a sociálních věcí „Antivirus“ rozšířen.

Více

Fungování advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI během trvání...

16.03.20 | Novinky

Naše advokátní kancelář funguje během trvání preventivních opatření nařízených vládou ČR proti šíření koronaviru SARS CoV-2 v běžném provozu, na bázi vzdáleného přístupu po celou dobu běžných pracovních hodin.

Více

Návrh na založení obchodní společnosti za pouhý jeden den neprošel...

09.03.20 | Novinky

Poslanci České pirátské strany iniciovali návrh, který měl umožňovat založení obchodní společnosti za jeden den, přičemž smyslem tohoto návrhu bylo celý proces zjednodušit a motivovat lidi k vlastnímu podnikání. Důvodem pro přípravu návrhu byla rovněž skutečnost, že podnikatelské prostředí pro začínající podnikatele se v České republice neustále zhoršuje, což dokládá pokles České republiky během uplynulých dvou let v žebříčku Světové banky v kategorii začátek podnikání o více než padesát míst až na současné 134. místo žebříčku. Česká republika v tomto směru zaostává za celou řadou rozvojových zemí včetně Rwandy, Nigeru, Nigérie či Burkiny Faso.

Více